วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรคเกาท์เกิดจากอะไร?? อยู่ๆทำไมจึงเป็นได้???? เภสัชกรอุทัย
#โรคเกาท์เกิดจากอะไร
?? อยู่ๆทำไมจึงเป็นได้????

โรคเกาท์เกิดจากภาวะกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมอย่างรุนแรง ทั้งนี้ กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลง โดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 มักได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป


#โรคนี้เกิดจาก
การที่จะเกิดการตกเป็นผลึกยูเรทตามเนื้อเยื่อต่างๆ ได้นั้นขึ้นอยู่กับสองปัจจัย คือ

1. #ระดับกรดยูริคในเลือด และ

2. #สภาพของเนื้อเยื่อ ซึ่งเอื้อให้เกิดการตกผลึกเป็นผลึกยูเรท

สภาพของเนื้อเยื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ระดับของกรดยูริคในเลือดยิ่งสูงเท่าไร โอกาสตกเป็นผลึกก็มากขึ้น บางคนระดับกรดยูริคในเลือดไม่สูงมาก แต่ก็เกิดการตกเป็นผลึกยูเรทได้ เนื่องจากเนื้อเยื่อของคนคนนั้น เอื้ออำนวยให้เกิดการตกเป็นผลึกยูเรท โรคนี้พบได้บ่อย หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะได้รับประโยชน์มาก แต่หากไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยอาจต้องพบกับการพิการทางข้อ และหรือไตวายเรื้อรังได้ในที่สู้ด#อยู่ๆทำไมจึงเป็นได้
????

โรคชนิดนี้จะพบได้มากในผู้ชายซึ่งจะมากกว่าผู้หญิงเกือบ 10 เท่าเนื่องจากผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยขับกรดยูริคออกจากร่างกาย และโรคเก๊าท์นี้จัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคชราภาพหรือโรคที่เกิดจากร่างกายเสื่อมสภาพลง และประสิทธิภาพในการทำงานแย่ลงไป ซึ่งประสิทธิภาพที่ว่านี้คือกระบวนการการขับกรดยูริคออกจากร่างกายทำงานได้แย่ลงทำให้เกิดการสะสมของกรดยูริคตามข้อ ส่งผลให้เกิดอาการปวดบวมแดงอักเสบการบริเวณข้อต่อ ซึ่งเป็นอาการของโรคเกาท์นั่นเอง

สาเหตุที่ว่านั้นคือ

1. #ภาวะที่มีการสร้างกรดยูริกสูง 
#กรดยูริก ในเลือดที่สูงในมนุษย์จะเป็นผลมาจากการที่ขาดยีนในการสลายกรดยูริก และยังพบว่ากรดยูริกในร่างกายมนุษย์จะได้มาจาก 2 แหล่ง คือ

1.1 #จากขบวนการสลายสารพิวรีนในร่างกาย โดยการสลายโปรตีนและได้สารพิวรินออกมา ซึ่งกรดยูริกในร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการนี้

และ 1.2 ได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไป โดยเฉพาะ #อาหารที่มีพิวรีนสูง

2. #การขับกรดยูริกออกจากร่างกายลดลง 
กรดยูริกที่สร้างขึ้นจะมีการขับออกจากร่างกาย 2 ทางหลัก คือ

2.1 #ขับออกทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะขับออกได้ประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณกรดยูริกที่ร่างกายสร้างได้ในแต่ละวัน

2.2 อีกทางคือ #ขับออกทางไต โดยขับส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 เป็นการขับออกทางไต

จากการศึกษาในคนที่เป็นโรคเก๊าท์จะพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 มีความผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไต กล่าวคือที่ความเข้มข้นของระดับกรดยูริกในเลือดที่เท่ากัน คนที่เป็นโรคเก๊าท์จะมีการขับกรดยูริกออกทางไตได้น้อยกว่าคนปกติที่ไม่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงถึงร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่า ความผิดปกติหลักในผู้ป่วยโรคเก๊าท์อยู่ที่ความผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไต

#ปัจจัยเสี่ยงของโรคเก๊าท์

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงจนตกตะกอนเป็นผลึก ได้แก่

#การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส

#อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) โรคสะเก็ดเงิน

#อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมามากกว่าปกติ ขณะเดียวกันก็ลดความสามารถในการกำจัดกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต

#การใช้ยาบางชนิด ที่ส่งผลให้ไตขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง

#เภสัชกรอุทัย #utaisuk #urx

แหล่งข้อมูล:

โรคเก๊าท์ เกิดจากอะไร วิธีป้องกันและรักษาโรคเก๊าท์,http://www.beauty24store.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E…/1371.html

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์, gout, 
https://www.bloggang.com/viewblog.php

Hyperuricemia - High Uric Acid Levels and Gout, 
https://www.arthritis-health.com/…/hyperuricemia-high-uric-…

Gout in Foot? Here’s How It Happens—and How to Treat It,
https://universityhealthnews.com/…/bones-join…/gout-in-foot/

Everything you need to know about goutม
https://www.medicalnewstoday.com/articles/144827.php

โรคเกาต์ (Gout) - ศิริราช
www.si.mahidol.ac.th/sidoc…/…/admin/article_files/1217_1.pdf

Gout - CAI
cai.md.chula.ac.th/chulapa…/chulapatho/lecturenote/GOUT.html

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ - Thai Rheumatism Association
www.thairheumatology.org/…/Guideline-for-Management-of-Gout…

เกาต์ Gout - หาหมอ.com
haamor.com/th/เกาต์/

โรคเก๊าท์ เกิดขึ้นได้อย่างไร อาหารอะไรที่ควรงด | HonestDocs
https://www.honestdocs.co

โรคเกาต์ (gout) ดูแลอย่างไรดี | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล
www.pharmacy.mahidol.ac.th/…/knowle…/article/375/เกาต์-gout/

ยาโรคเกาต์ หรือ ยารักษาโรคเกาต์ Gout Medication - หาหมอ.com
haamor.com/th/ยาโรคเกาต์/

โดย BATTY

 

กลับไปที่ www.oknation.net