วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ พระครูพุทธิ ชัยศิริ วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ พระครูพุทธิ ชัยศิริ วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรับจ้างผลิตเหรียญพระและเหรียญที่ระลึกต่างๆ   งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

"...ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุที่นิสัยจิตใจของคนมันมีต่างกัน ท่านจึงสอนให้มีความอดทน แต่อยู่ด้วยกันแล้วจงหาความดีต่อกันไม่อิจฉาพยาบาท ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่โกรธเกลียดกัน ไม่มีทิฏฐิมานะ มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษาหารือเข้าหากันได้ การมุ่งหน้าเข้าหากันได้เป็นการดีมาก..."

โอวาทธรรม ....หลวงปู่เทสก์เทสรังสี

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ


 

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

  

วัดใหม่สุปดิษฐาราม  เป็นชื่อเรียกทางราชการชาวบ้านทั่วไปเรียกวัดใหม่ส่วนชื่อเดิมคือวัดใหม่ริมจวน        เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ในขณะนั้น (พุทธศักราช๒๔๓๘) ทรงจัดการปกครองประเทศเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยพระยามหาเทพ (บุตรบุญยรัตพันธ์) ดำรงตำแหน่งข้าหลวงมณฑลนครชัยศรีเป็นคนแรกซึ่งในมณฑลนครชัยศรีนั้นประกอบด้วย  . เมืองสุพรรณ  . เมืองสมุทรสาคร ๓. เมืองนครชัยศรี

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หลวงเสนีพิทักษ์ (ชมสุนทราชุน) ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตรมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองนครชัยศรี หลวงเสนีพิทักษ์ผู้นี้ได้ทำความเจริญต่างๆให้แก่เมืองนครชัยศรีเป็นจำนวนมากทางด้านศาสนาได้สร้างวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๔๓๙ โดยติดอยู่กับที่ทำการอำเภอเมืองนครชัยศรีทางด้านทิศเหนือโดยวัดมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า “วัดใหม่ริมจวน” หลังจากนั้นพระองค์เจ้าสุปดิษวรฤทธิราชมหามกุฏบุรุษรัตนราชวโรรส พระราชโอรสองค์ที่๒ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ ได้ทรงสร้างพระอุโบสถ พระวิหารสถูปและมณฑลพระอีกคู่หนึ่งขึ้นณวัดแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า             “วัดใหม่สุปดิษฐาราม” มาจนถึงปัจจุบันนี้

      ในเดือนกันยายนพุทธศักราช๒๔๔๑ หลวงเสนีพิทักษ์ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุนทรพิชัยสงครามและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งสำเร็จราชการมณฑลนครชัยศรีแทนมหาเทพซึ่งป่วย พระยาสุนทรพิชัยสงครามได้ดำรงตำแหน่งมาจนถึงสมัยรัชกาลที่๖และต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีวิชัยชนินทรจนกระทั่งในเดือนกันยายนพุทธศักราช๒๔๔๔เมืองนครชัยศรีได้ยายไปตั้งที่จังหวัดนครปฐม

หลักฐานการตั้งวัดใหม่สุปดิษฐารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณพุทธศักราช  ๒๔๙๕  เนื้อที่กว้าง๘เมตร ได้รับประกอบพิธี   ผูกพัทธสีมาในปี พุทธศักราช  ๒๔๙๕ 

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ

https://sites.google.com/site/nkhrchaysri/bukhlakr

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net