วันที่ อังคาร สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ สวนอีสานล้านนาหมากเม้า นำแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หมากเม้า


 ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ สวนอีสานล้านนา

หมากเม้า นำแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หมากเม้า

 

          ย้อนหลังกลับไป เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คุณฉกาจ เฉวียงหงส์, คุณศศิธร  ผู้ตรวจรับรองแปลง GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมด้วย น้าพขร. ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ไปตรวจเยี่ยมที่ สวนอีสานล้านนา ในภาระกิจที่รับผิดชอบตรวจเยี่ยม ให้คำแน่ะนำ เพื่อนำเสนอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ และต้นหมากเม้าต้นนี้ มีผลผลิตจำนวนหนึ่งที่รอให้สุก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หมากเม้า ในช่วงเวลาอันควร

           เมื่อวาน วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คุณผ่องพรรณ เฉตระการ นักแปรรูปพืชผลไม้ทุกชนิด นอกจากนั้นยังเป็นนักการตลาดและฝ่ายงบประมาณ ของ สวนอีสานล้านนา จัดการตัดพวงหมากเม้าทั้งหมด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้จากหมากเม้า

           กรรมวิธีการแปรรูปจากหมากเม้าเป็นน้ำผลไม้หมากเม้า วิธีการไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด เตรียมวัตถุดิบคือ หมากเม้า น้ำตาล เกลือไอโอดีน จากนั้นเข้าสู่ลำดับขั้นตอนการแปรรูปดังนี้ 1) นำหมากเม้าที่เก็บมาจากต้น ดึงลูกออกจากแกน 2) ล้างหมากเม้าให้สะอาด 3) นำเม็ดหมากเม้าปั่นให้ละเอียดกับเครื่องปั่น 4) เหยาะเกลือประมาณครึ่งช้อนแกง 5) ใส่น้ำตาลทรายตามน้ำหนัก 6) นำน้ำหมากเม้าต้มให้ร้อนประมาณ 65-70 องศาเซลเซียส 7) กรองน้ำหมากเม้าผ่านผ้าขาวบางที่สะอาด 8) เทบรรจุลงในภาชนะ ตั้งไว้ให้เย็น ปิดฝาภาชนะ 9) นำเก็บในตู้เย็น เพื่อนำออกจำหน่าย ส่วนกากที่ผ่านการกรอง นำไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ สวนอีสานล้านนา ต่อไป

  

 ภาพเดิมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คุณฉกาจ เฉวียงหงษ์ และน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมและแนะนำ เพื่อขอต่อใบรับรองพืชอินทรีย์ ภายในสวนอีสานล้านนา 

 วันนี้ได้ฤกษ์ตัดพวงหมากเม้าแล้วหล่ะ

 

 เกลือไอโอดีนและน้ำตาลทราย

 นำขึ้นต้ม

 ความร้อนประมาณ 65 - 70 องศาเซลเซียส์

 ต้มเสร็จเรียบร้อย

 กรองผ่านผ้าขาวบาง

 ได้น้ำหมากเม้าที่ผ่านการกรองเรียบร้อย

 เทบรรจุลงในภาชนะ

 ตั้งไว้เพื่อลดอุณหภูมิ ก่อนปิดฝาและนำเข้าเก็บในตู้เย็น

กากที่ได้จากการกรอง นำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่สวนอีสานล้านนาต่อไป

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net