วันที่ อังคาร สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คอหนังสัญจร: ปิดตำนานเขาดิน...ก่อนจะเหลือเพียงรอยจำ (ภาคต้น)


คอหนังสัญจร:  ปิดตำนานเขาดิน...ก่อนจะเหลือเพียงรอยจำ (ภาคต้น) 

สวนสัตว์ดุสิต ‘เขาดินวนา’ หรือที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็ก ‘เขาดิน’ ที่มีโอกาสได้ต้อนรับเด็ก ๆ จากรุ่นสู่รุ่น หลายคนพ่อแม่เคยจูงมาเที่ยวเขา วันนี้กลับกลายเป็นหลานจูงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย พร้อมกับพ่อและแม่ที่เดินเคียงข้างมาร่วมกันเพื่อเที่ยวเขาดิน เขาดินจึงเปรียบเสมือน ‘เพื่อนเก่าของคนทุกวัย’     

จวบถึงวันนี้เขาดินจะมีอายุครบ ๘๐ ปีพอดี แม้จะยังไม่มีการแถลงการณ์อย่างชัดเจน แต่ค่อนข้างแน่นอนว่า ‘เขาดิน’ จะเปิดให้บริการแก่ทุกท่านจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นี้  

ในทันทีที่ข่าวสารนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายต่อหลายรุ่นต่างพากันเดินทางมาที่เขาดินเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกับเก็บภาพความประทับใจทั้งในรูปของภาพถ่าย คลิปวีดีโอ หรือสื่อโซเชียล 

คอหนังสัญจรขอร่วมปิดตำนานเขาดิน  ด้วยภาพบรรยากาศของเขาดินก่อนจะถึงวันสุดท้ายมาให้ทุกท่านได้รับชม และหวังว่าทุกท่านที่ได้ชมภาพเหล่านี้ จะสละเวลาไปร่วมอำลาเพื่อนเก่าของเราเป็นครั้งสุดท้าย

เอ็นทรี่จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ภาค โดยในภาคต้น จะเป็นการนำเสนอประวัติของเขาดิน และภาพถ่ายทั้งในอดีตจากพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต และภาพถ่ายบรรยากาศปัจจุบัน  ส่วนในภาคจบจะเป็นการนำเสนอภาพถ่ายปัจจุบันและข้อมูลเขาดินแห่งใหม่ที่จะย้ายไปอยู่ที่จ.ปทุมธานี  ซึ่งได้รับด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ประวัติสวนสัตว์ดุสิต

(ที่มา:  เว็ปไซต์สวนสัตว์ดุสิต  http://www.dusit.zoothailand.org/ewt_news.php?nid=4  )

สวนสัตว์ดุสิต แต่เดิมเรียก สวนดุสิตหรือ เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๓๘หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศและพบว่าสวนพฤกษชาติเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลิน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากร (ถนนพระราม ๕) ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ ประกอบคูคลองระบายน้ำ และถนน แล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขา เรียกว่า เขาดิน และรอบๆเขาดินนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ สำหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่า เขาดินวนา โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ และข้าราชบริภารฝ่ายในก่อน ดังนั้น สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวาง และดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน ในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้พระราชทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ ๘ ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสาธารณะได้

จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดการย้ายกวางดาว และสัตว์ชนิดต่างๆ มาจากสวนอัมพร และ ย้ายสัตว์บางชนิด เช่น จระเข้ ลิง จากสวนสราญรมย์ มาไว้ที่เขาดินวนา และได้ขอให้ทางสำนักพระราชวัง ส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางเทศบาล นครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย

เครื่องแบบพนักงานในอดีต (ปี พ.ศ.๒๕๑๒)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ สวนสัตว์ดุสิต เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จพระราชดำเนินชมพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เมื่อครั้งยังเป็นช้างพลายสีปลาด ที่เขาดิน

ท่าช้างอาบน้ำ ปี พ.ศ.๒๕๑๐

ขบวนแห่สงกรานต์ปี ๒๕๑๕

ขอบคุณที่มาภาพประกอบจากพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต

และนี่คือภาพบรรยากาศ และบรรดาสมาชิกของเขาดิน

สำหรับเอ็นทรี่ต่อไป จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของเขาดินแห่งใหม่ครับ ขอได้โปรดติดตาม

ขอบคุณที่มาข้อมูล:  สวนสัตว์ดุสิต

Photo by คนคอหนัง

(หมายเหตุ:  ภาพถ่ายที่ปรากฏมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ  ยกเว้นกรณีเผยแพร่หรือแชร์เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น)

โดย คนคอหนัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net