วันที่ พุธ สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คอหนังสัญจร: ปิดตำนานเขาดิน...ก่อนจะเหลือเพียงรอยจำ (ภาคจบ)


คอหนังสัญจร:  ปิดตำนานเขาดิน...ก่อนจะเหลือเพียงรอยจำ (ภาคจบ) 

สวนสัตว์ดุสิต ‘เขาดินวนา’ หรือที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็ก ‘เขาดิน’ ที่มีโอกาสได้ต้อนรับเด็ก ๆ จากรุ่นสู่รุ่น หลายคนพ่อแม่เคยจูงมาเที่ยวเขา วันนี้กลับกลายเป็นหลานจูงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย พร้อมกับพ่อและแม่ที่เดินเคียงข้างมาร่วมกันเพื่อเที่ยวเขาดิน เขาดินจึงเปรียบเสมือน ‘เพื่อนเก่าของคนทุกวัย’     

จวบถึงวันนี้เขาดินจะมีอายุครบ ๘๐ ปีพอดี แม้จะยังไม่มีการแถลงการณ์อย่างชัดเจน แต่ค่อนข้างแน่นอนว่า ‘เขาดิน’ จะเปิดให้บริการแก่ทุกท่านจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นี้  

ในทันทีที่ข่าวสารนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายต่อหลายรุ่นต่างพากันเดินทางมาที่เขาดินเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกับเก็บภาพความประทับใจทั้งในรูปของภาพถ่าย คลิปวีดีโอ หรือสื่อโซเชียล 

คอหนังสัญจรขอร่วมปิดตำนานเขาดิน  ด้วยภาพบรรยากาศของเขาดินก่อนจะถึงวันสุดท้ายมาให้ทุกท่านได้รับชม และหวังว่าทุกท่านที่ได้ชมภาพเหล่านี้ จะสละเวลาไปร่วมอำลาเพื่อนเก่าของเราเป็นครั้งสุดท้าย

เอ็นทรี่จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ภาค โดยในภาคต้น จะเป็นการนำเสนอประวัติของเขาดิน และภาพถ่ายทั้งในอดีตจากพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต และภาพถ่ายบรรยากาศปัจจุบัน  ส่วนในภาคจบจะเป็นการนำเสนอภาพถ่ายปัจจุบันและข้อมูลเขาดินแห่งใหม่ที่จะย้ายไปอยู่ที่จ.ปทุมธานี  ซึ่งได้รับด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และนี่คือภาคจบของปิดตำนานเขาดิน

รุ่งอรุณแห่งเขาดินใหม่

ผู้เขียนขออนุญาตใช้ชื่อสวนสัตว์แห่งใหม่ว่า ‘เขาดินใหม่’ ไปก่อน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศปิดตำนานเขาดิน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพื้นที่บริเวณ คลอง ๖  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ ให้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ใช้ประโยชน์เพื่อจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่  และสำนักงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการออกแบบสวนสัตว์แห่งใหม่ นโยบายคือ การมีสวนสัตว์ที่ทันสมัย มีนวัตกรรม เป็นสวนสัตว์ชั้นนำในระดับสากล ตามหลักยุทธศาสตร์ของสมาคมสวนสัตว์และอะควาเรียมโลก (World Association Zoos and Aquariums:  WAZA)  นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงปรัชญาของสวนสัตว์คือ

๑)     เป็นสถานที่ดำเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า  ๒) ดำเนินการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า  ๓) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ๔) เป็นแหล่งให้ความรู้และข้อมูลแก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

การจัดแสดงใช้รูปแบบของทฤษฎี Z00 Geographic Theme แบ่งโซนตามลักษณะที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละทวีป ผสมรกับระบบ Systematic ในการแยกสัตว์ปีกที่มีลักษณะเด่นมาอยู่ในโซนจัดแสดงนก โดยมีการแบ่งโวนจัดแสดงตามสภาพภูมิประเทศแต่ละทวีป เป็น ๔ โซนหลัก คือ

Savannah Meadow

บรรยากาศเป็นทุ่งโล่งสะวันนา สามารถมองเห็นสัตว์ภายในโซนเป็นภาพรวมจากมุมมองของสนามเด็กเล่น ซึ่งมีการดึงคาแรกเตอร์ของความเป็นทะเลทราย  และพฤติกรรมการซุ่มล่าเหยื่อของสิงโต แสดงออกมาในวิธิการเล่นภายในสนามเด็กเล่น รวมถึงการดึงรูปฟอร์มของต้นเบาบับซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของะวันนาออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมภายในโซน

Outback Maze

จัดแสดงในรูปแบบของเขาวงกต สร้างความสนใจได้โดยลำดับการเดินที่จะมองไม่เห็นสัตว์ที่จะรับชมในลำดับถัด ๆ ไป เพื่อสร้างให้เกิดความน่าตื่นเต้นในการรับชมได้ และสร้างเส้นทางเป็นทางเลือกภายในโซน มีจุดปิดทึบเป็นส่วนแสดงภายในอุโมงค์ และส่วนเปิดโล่งที่ให้ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปเกิดความรู้สึก Interactive กับโซนในการจัดแสดงจิงโจ้ได้อีกด้วย

Hide in the Jungle

สร้างความน่าสนใจภายในโซนโดยการจัดบรรยากาศเป็นป่าดิบรกทึบ ตามคาแรกเตอร์ของป่าอะเมซอน และใช้องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อซ่อนไม่ให้ผู้ชมเห็นสัตว์ในคราวเดียว จะสามารถเห็นสัตว์ได้ในจุดสำหรับการรับชมเท่านั้น เส้นทางคดเคี้ยวภายในโซนใช้วัสดุกลมกลืนกับบรรยากาศของป่าดิบ และออกแบบอาคารแสดงสัตว์น้ำให้เป็นอาคารเขียวเพื่อพรางให้กลมกลืนกับบรรยากาศรอบข้าง และบรรยากาศเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าชมได้สนุกสนากับการแอบส่องสัตว์ภายในโซน

Tropical River Quest

บรรยากาศเน้นความเป็นป่าแบบป่าในไทย มีการจัดแสดงเป็น ๓ ส่วนหลักคือ ส่วนของสัตว์ภูเขา สัตว์จำพวกลิง และ สัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำ โดยในโซนจะมีกิจกรรมเสริมคือ การล่องเรือชมสัตว์ และมีไฮไลท์ที่น่าสนใจในส่วนของการแสดงช้าง และในระหว่างการเดินชมจะเห็นการจัดแสดงสัตว์ที่มีความเป็น ‘สวนสนุกของสัตว์’ ที่เปิดให้สัตว์ในโซน มีกิจกรรมต่าง ๆ หรือเดินเล่นภายในบริเวณได้

จากข้อมูลเหล่านี้เมื่อแล้วเสร็จ น่าจะเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ประเภทธีมปาร์คที่ทั้งน่าสนใจ และดึงดูดใจอย่างมาก  รวมไปถึงบรรดาสมาชิกทั้งหลายของเขาดินจะมีบ้านใหม่ที่บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น  จึงอาจกล่าวได้ว่านี่คือ ‘รุ่งอรุณแห่งเขาดินใหม่’ ก็คงไม่เกินไป

แม่มะลิ ขวัญใจเด็ก ๆ

ยังมีเวลาถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้เท่านั้น ที่จะไปเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย ณ สวนสัตว์ดุสิต  ‘เขาดิน’ ในใจเรา

ขอบคุณที่มาข้อมูล:  สวนสัตว์ดุสิต

Photo by คนคอหนัง

(หมายเหตุ:  ภาพถ่ายที่ปรากฏมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ  ยกเว้นกรณีเผยแพร่หรือแชร์เอ็นทรี่นี้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น)

โดย คนคอหนัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net