วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระเจ้าสาธินราชผู้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น


             

                            เรื่องพระเจ้าสาธินราชขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น

 

            คือครั้งก่อนโน้น   มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งในเมืองมิถิลา

ทรงพระนามว่า พระเจ้าสาธินราช     ทรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม

ทรงบริจาคทานสิ้นพระราชทรัพย์วันละ  6  แสน   ทั้งทรงรักษาศีล 5 อยู่เป็นนิตย์ไป

และทรงสอนประชาชนให้กระทำตามเยี่ยงอย่างของพระองค์

            ประชาชนที่ทำตามพระเจ้าสาธินราช    เมื่อตายไปก่อนก็ได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์

เวลาไปประชุมที่เทวสภาก็พากันสรรเสริญพระเจ้าสาธินราชเสมอ    มีหมู่เทวดาอยากจะ

เห็นพระเจ้าสาธินราช     พระอินทร์จึงใช้ให้มาตลีเทพสารถีนำรถทิพย์ลงมารับพระเจ้าสาธินราช    

ขึ้นไปบนสวรรค์    ให้พระเจ้าสาธินราชแสดงธรรมให้ฟัง   แล้วแบ่งสมบัติถวาย-

พระเจ้าสาธินราชอยู่ในสวรรค์ถึง  700 ปีในมนุษย์   จึงให้พระอินทร์นำลงมาส่ง

ทรงบำเพ็ญมหาทานอยู่  7  วัน   แล้วก็ขึ้นไปเกิดในสวรรค์

              มาชาติสุดท้าย   มาตลีเทพสารถีได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ 

พระอินทร์ได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธ์   จบเรื่องพระเจ้าสาธินราชชาดก  ปกิณณกะนิบาต เท่านี้    

              ในเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า   ผู้มีบุญบารมีแก่กล้าย่อมไปสวรรค์ได้ทั้งเป็น

 

 

จาก  หนังสือ 500  ชาติ   ฉบับพิสดาร โดย  ปุ้ย    แสงฉาย

 

                              ******************************************

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net