วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อ๋าย”พัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีขึ้นมาต่อจากรุ่นพี่


อ๋าย”พัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีขึ้นมาต่อจากรุ่นพี่

.................................................

นิดติยา เห็นสิน หรืออ๋าย ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในเยาวชนแกนนำของเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มาเข้าร่วมค่าย 10 วัน ในครั้งนี้ เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองชัดเจน และมีความคิดที่จะกลับไปพัฒนาแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านให้ลุกขึ้นมาสนใจชุมชน จึงนำมาแชร์ให้ฟังกัน

อ่านเรื่องราวฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ https://bit.ly/2OklmFV
รู้เรื่องราวของนิดติยาเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/2OklmFV

.................................................................
ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net