วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียนรู้จากค่ายสร้างความมั่นใจให้ “การ์ตูน”


 


............................................

 


การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำคัญอย่างไร สำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆ เช่น น้องการ์ตูน หรือ เด็กหญิงบุญญารัตน์ ส่องาม วัย 11 ปี ขณะนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทำนบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (เป็นน้องสาวของเด็กหญิงกัลยา ส่องามที่มาเข้าค่ายนี้เพร้อมกัน) การต้องอยู่ในค่ายเป็นเวลา 10 วัน “น้องการ์ตูน” ได้ตอบคำถามสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรจากค่ายครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจ เรามาทำความรู้จักกับกระบวนการคิดของเด็กหญิงคนนี้กัน


อ่านเรื่องราวฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ https://bit.ly/2P4rTFP
รู้เรื่องราวของน้องการ์ตูน เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/2P4rTFP
ติดตามกิจกรรมจากค่ายได้ที่นี่ https://bit.ly/2KJnKUF

.................................................................
ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล

 

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net