วันที่ พุธ กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)ออกจากวัดบางแคน้อย เราก็ล่องเรือมาอีกวัด นั่นก็คือ วัดบางจาก, วัดเกษมสรณาราม หรือวัดหลวงปู่อ้น แล้วแต่จะเรียกขานกันไป


วัดบางจากตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2350 เดิมมีชื่อว่าวัดใหม่ตาเพชรเพราะผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ชื่อ “นายเพชร” จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อผู้บริจาคที่ดิน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดเกษมสรณาราม ตามบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฎฐายี) ในปี พ.ศ. 2476


วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด จนได้รับพระราชทาน “วิสุงคามสีมา” เมื่อปี พ.ศ. 2420 และยังมีอุโบสถเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ 


ภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมยางไม้ เป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าสิบชาติ

อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานที่สำคัญของ พระประธานประจำโบสถ์ พร้อมพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร และภายในอุโบสถบนกำแพงยังมีภาพจิตรกรรมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมยางไม้ เป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าสิบชาติ


พระประธาน


ประวัติความเป็นมาของพระหลวงปู่อ้น หลวงปู่อ้นมีนามเดิมว่า “ม.ร.ว. อ้น อิศรางกูร ณ อยุธยา” ท่านอุปสมบทที่วัดระฆังและเมื่ออุปบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังฯ รับใช้และศึกษาวิปัสสนากรรมมัฏฐานรวมถึงไสยเวทกับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต โดยท่านเป็นศิษย์อาวุโสของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต 


ภาพมารผจญ


ภายต่อมาท่านได้ไปจำวัดที่วัดปรกคลองวัว หรือวัดปรกสุธรรมาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นท่านได้มาอยู่ที่วัดบางจาก จนถึงแก่มรณภาพ 


พระเจ้าสิบชาติ

ภาพจิตกรรมฝาผนังของวัดบางจากนี้ สวยและยังคงคมชัดอยู่ แต่ด้วยความที่อยู่ริมแม่น้ำ มีความชื้นและฝุ่นรา ทำให้เสียหายไปโดยมาก แต่ถึงกระนั้น ก็ยังคงความสวยงามเหมือนใหม่


เราออกจากวัดบางจากมาเป็นเวลาเย็นมากแล้ว น้องคนขับเรือบอกว่าไปวัดที่ 5 คงไม่ทัน เอาเป็นว่าไปตลาดน้ำอัมพวาเลยก็แล้วกัน จากนั้น สักประมาณ 2 ทุ่มจะมารับไปชมหิ่งห้อย


ขับผ่านหน้าวัดภุมรินทร์กุฎีทอง แต่ไม่ได้แวะ เพราะใกล้ค่ำแล้ว

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net