วันที่ พุธ กันยายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

3 พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก


ภาพ: IMF รายงานว่า

ช่วงปี 1880-2020/2423-2563

หรือ 40 ปีที่ผ่านมา...

 

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

ค่อยๆ เปลี่ยนไป

สัดส่วนเศรษฐกิจที่พึ่งพิงสหรัฐอเมริกาลดลง

.....

เศรษฐกิจยุโรป(EU)เพิ่มขึ้นใหม่ช้าๆ

และ

เศรษฐกิจจีนที่เพิ่มขึ้นเร็ว

 

บรรจบกันเป็น 3 หัวจักร

ในขนาดที่เกือบจะเท่ากัน

คือ ฝ่ายละ 1/3 

ประมาณปี 2018/2561

.....

หัวรถจักรกลุ่มยุโรป (EU) ยังอยู่ในขาขึ้น

ทว่า...

การเข้าสู่สังคมคนสูงอายุของเอเชีย

โดยเฉพาะ

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน ไทย

 

น่าจะทำให้เอเชียโตช้าลง

ยกเว้นประเทศที่ก้าวไปไกลกว่า

ในเรื่องหุ่นยนต์

.....

ภาพ: ประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรหุ่นยนต์สูง

.....

ภาพ: ประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรหุ่นยนต์ต่ำ

.....

การนำหุ่นยนต์ร่วมกับแรงงานที่มีทักษะสูง

น่าจะทำให้อุตสาหรรมยุคใหม่ใช้คนน้อยลง

 

ประเทศที่มีการวิจัย-พัฒนา(R&D)เหนือกว่า

สัดส่วนประชากรหุ่นยนต์สูงกว่า

หรือให้บริการได้ดีกว่า

เช่น ธนาคาร ประกัน การบิน ขนส่ง

น่าจะมีความได้เปรียบมากขึ้น

.....

ประเทศลูกดก

หรือมีแรงงานมาก

น่าจะมีความได้เปรียบลดลง

 

แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีของคนทั้งโลก

คือ มี 3 หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสมดุล

(สหรัฐฯ ยุโรป จีน)

.....

ทว่า... การเข้าสู่สังคมสูงอายุ

น่าจะทำให้จีนโตช้าลง

 

และอาจดึงอาเซียน

รวมทั้งไทยโตช้าตามไปได้

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From - https://twitter.com/Davos

From - https://blogs.imf.org/2018/09/06/steering-the-world-toward-more-cooperation-not-less/

From - https://www.weforum.org/agenda/2018/09/steering-the-world-toward-more-cooperation-not-less/

From - IMG blog - https://blogs.imf.org/2018/06/12/chart-of-the-week-japans-robots/?cid=sm-com-TW

From - https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-rises-globally

From - https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-double-worldwide-by-2020

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net