วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝากข่าว "อบรมระบบท่อในกระบวนการผลิต"


ระบบท่อถือได้ว่ามีอยู่แทบทุกโรงงานอุตสาหรรมที่เดียวดังนั้นการที่จะออกแบบระบบให้ทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจถึง องค์ประกอบของระบบท่อ อย่างแท้จริง เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของระบบในโรงงาน

จึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด โดยมีคุณสุพนิดา คุณกิตติ จึงเปิดอบรม อบรมสัมมนาระบบท่อในกระบวนการผลิต (ASME B31.3) แก่บุคคลากรด้านวิศกรรมศาสตร์ "ระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะประกอบด้วยเครื่อข่ายเส้นท่อจํานวนมากที่เชื่อมต่อกัน เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลําเลียงขนส่งของ ไหลไปสู่อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ของระบบในโรงงาน ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงการบํารุงรักษาระบบท่อ ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่สมํ่าเสมอก็อาจส่งผลกระทบ ต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน

ทําให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้น ของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ต้องทํางาน เกี่ยวข้องกับระบบท่อในกระบวนการผลิต เช่น โรงกลั่น นํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ และโรงงานผลิต ทั่วไป จะนิยมนํา ASME B 31.3 Process Piping Code มาใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบท่อ ในโรงงาน มาตรฐาน ASME B 31.3 ที่นํามาใช้เป็น มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการยอมรับและใช้กัน อย่างแพร่หลายทั่วโลก

อย่างไรก็ตามเรื่องของระบบท่อ ตามมาตรฐาน ASME B 31.3เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กฎเกณฑ์และการคํานวณที่มีรายละเอียดซับซ้อน และ ยังเกี่ยวข้องกับมาตรฐานอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ทําให้ยาก ต่อการทําความเข้าใจ และอาจนําไปสู่การใช้งานที่ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ที่ทํางาน เกี่ยวข้องกับระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจการใช้มาตรฐาน ASME B 31.3 Process Piping Code อย่างถูกต้อง เพราะ จะทําให้การออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากลปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย


 

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เราได้เชิญรศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรตลอดระยะเวลา 3 วัน" สุพนิดา กล่าวถึงเหตุผลสำคัญในการเปิดอบรมครั้งนี้

สำหรับการอบรมสัมมนาระบบท่อในกระบวนการผลิต (ASME B31.3)โดย รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย จะจัดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.096-945-6957 , 086-372-6583 , Email : pnsmecontact@gmail.com

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net