วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมป่าไม้จับมือเอกชนจัดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่


กรมป่าไม้จับมือเอกชนจัดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล
---------------------------------------------

            กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มเซนทรัล จำกัด เปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ณ ลาน Eden ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหาธรรมิกราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดแก่ปวงชนชาวไทย ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณ ทรงนำประเทศผ่านพ้นอุปสรรคและภัยพิบัติด้วยดีตลอดมา ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของปวงชนชาวไทย นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการจัดการและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริและปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม พร้อมกับนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการบูรณาการความรอบรู้หลากหลายในเชิงสหวิทยาการอย่างกลมกลืน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลให้ประสบความสำเร็จด้วยดี นำมาซึ่งความผาสุกของพสกนิกรและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

            วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร้อยรวมดวงใจไทยทั่วหล้า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ แด่พระองค์ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน พ่อผู้ดูแลรักษาผืนป่าให้อยู่คู่น้ำ กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับ กลุ่มเซนทรัล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ“สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” ณ ลาน Eden ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

            โดยในวันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน นิทรรศการทรัพยากรป่าไม้ : คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแสดงดนตรีของศิลปินตำนานเพลงเพื่อชีวิต คุณสุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ การอ่านบทกวีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(กวีนิพนธ์) ปี ๒๕๓๖ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” โดยได้รับเกียรติจากผู้ปาฐกถาพิเศษ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนัก กปร. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์การค้าในเครือข่ายบริษัทกลุ่มเซนทรัล จำกัด ภาคประชาชน และคณะครู นักเรียน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมป่าไม้ กับผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มเครือข่าย พร้อมมอบกล้าไม้ยางนาให้แก่กลุ่มเครือข่ายคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

-----------------------------

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net