วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมป่าไม้จัดงาน‘วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561’ น้อมรำลึกสมเด็จย่า


กรมป่าไม้จัดงาน‘วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561’ น้อมรำลึกสมเด็จย่า
----------------------------

            กรมป่าไม้จัดงาน ‘วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561’ น้อมรำลึกสมเด็จย่า-จัดรุกขกรดูแลต้นไม้ที่พ่อหลวงทรงปลูก

            เมื่อวันที่ 21 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ฯสำหรับปีนี้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่องาน “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561” โดยมีกิจกรรมหลักคือบำรุงรักษาต้นประดู่ป่าทรงปลูก ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเหล่าสมาชิกจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่แปลงปลูกของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ฯ

            นายบุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้. กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม.ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอด และทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกมากกว่าการปลูก ทั้งนี้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และให้ความสำคัญในการดูแล รักษาต้นไม้ เพื่อให้เจริญเติบโตงอกงาม ประกอบกับในปี 2561 นี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561

            นายบุณย์ กล่าวถึง การจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ กรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม โดยกิจกรรมหลักจะมีการบำรุงรักษาต้นประดู่ป่าทรงปลูก ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ของเหล่าสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน กว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะช่วยกันบำรุงต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้

            ทั้งนี้ ในแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูก เมื่อวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานราชการ และประชาชน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ไว้เนื้อที่ 20 ไร่ มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน มีเจ้าหน้าที่รุกขกรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การตกแต่ง บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ และปลูกซ่อมต้นไม้ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

            สำหรับศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม แห่งนี้ มีพื้นที่ จำนวน 849 ไร่เศษ โดยเมื่อปี 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งแรก ขณะนั้นทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทรงทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม ซึ่งแต่เดิมเป็นโครงการฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ ประสบปัญหาหน้าดินถูกชะล้างเสียหายและขาดความอุดมสมบูรณ์ อย่างหนัก จนปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ มีต้นไม้ยืนต้น ให้ความชุ่มชื่นและสวยงามตามธรรมชาติ

            “ กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ตามกำลังที่จะทำได้ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์สมเด็จย่าที่เหล่าประชาชนคนไทยรักยิ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ”

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net