วันที่ อังคาร ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

23 ตุลา


ขออนุญาตเพื่อนชาว blog ที่ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถึงมหาราชอีกพระองค์หนึ่ง ด้วยโคลงสี่สุภาพที่ไพเราะจับใจ

 

 

#๒๓ตุลาคม #วันปิยมหาราช น้อมบูชา ธ บนสรวงบวงด้วยรัก

ปิยมหาราชเจ้า เลิกทาสอาจหาญ ตั้งธงไทยสวัสดิ

ขจัดก๊กวิวาท รวมชาติแข็งแกร่ง ถวายราชสดุดี

 

๑. ปิย กษัตราธิราชเจ้า_จอมนรินทร์
มหา ทัศนญาณกวิน_แกว่นกล้า
ราช การราษฎรสิน_ทรัพยชาติ
เจ้า เสด็จประพาสต้นอ้า_ปลูกค้นอัชฌาศัย

๒. เลิก ข่มชนชาติเชื้อ_แดนสยาม
ทาส ขาดโอกาสทราม_เกียจแหน้น
อาจ ลูกทาสลูกไทยถาม_ขยันแลก อิสระนา
หาญ เปิดโภคกิจแคว้น_ปฏิรูปด้านการคลัง 

๓. ตั้ง สยามรัฐมั่นด้วย_ทันสมัย
ธง ปรับงานแผ่นดินไว_ว่องสู้ 
ไทย ยุคใหม่กระทรวงวิไล_ท้องถิ่น ดีแฮ 
สวัสดิ ราษฎร์วิชาโลกรู้_ส่งเข้าโรงเรียน

๔. ขจัด มารกิเลสโพ้น_พาห์เมาห์ 
ก๊ก ฉกาจพวกฉ้อเขลา_บ่อนใช้ 
วิ กลกลุ่มผีบ้าเซา_ธ กำจัด บำบัดแฮ 
วาท วิวิธ ธ เป่าให้_ราษฎร์ได้จำรูญ

๕. รวม จิตประเทศราชได้_.สยามแรง ดีเฮย 
ชาติ เดี่ยวยากแทรกแซง_แตกร้าว 
แข็ง ฤทธิต่อฤทธิตะแบง_ฝรั่งรุก ไผทเนอ 
แกร่ง เอกรัฐเอกราชกร้าว_แกร่งป้องสุวรรณภูมิ
 
๖. ถวาย บังคมบรมบาทไซร้_เทิดคุณ 
ราช กิจธำรงดุล_ฝรั่งด้าว 
สดุ ดีพระบารมีหนุน_ทรงภพ สวรรค์เฮย 
ดี ธ ผู้ผ่านผ้าว_มากพ้นพรรณนา
 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์นิกุล ประพันธ์ถวาย

 

โดย sorkanchana

 

กลับไปที่ www.oknation.net