วันที่ อังคาร ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้


ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้  

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

***************************************************************************************

 “ทำอย่างไร พนักงานจึงจะทำงานได้ดีกว่าเดิม”

“ทำอย่างไร พนักงานใหม่จึงจะทำงานได้เก่ง และดี เหมือนพนักงานเก่า”

         นี่คือสองคำถามหลักๆ ที่ผมมักจะได้รับจากผู้บริหาร และหัวหน้างานในหลายๆครั้งที่ไปบรรยาย เพื่อการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผมขอนำเสนอวิธีคิด และคำตอบ โดยขอใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ผ่านแนวคิดของ โทโมโซ โกบาตะ จากหนังสือ 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน แปลโดย ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์และคณะ ของสำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ซึ่งผมขอขอบพระคุณที่มีหนังสือดีๆ ให้เราอ่านกันนะครับ สำหรับผลงาน หรือผลผลิต (Output) สามารถอธิบายตามแผนภูมิต้นไม้ (Tree diagram) ได้ดังภาพ

 

 

 

รูปแสดง แผนภูมิต้นไม้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลงาน หรือ ผลผลิต (Output) (ที่มา หนังสือ 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โดย โทโมโซ โกบาตะ , 2544 หน้า 224-225)

จากรูป สามารถอธิบายได้ว่า

 ผลงาน (ผลผลิต หรือ Output)        = วิธีคิด X (ความสามารถ X ความกระตือรือร้น X ศักยภาพในการปฏิบัติงาน X ความเร็ว)

ความสามารถ                   = ความรู้ X ประสบการณ์

ความกระตือรือร้น             = จิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหา X ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ศักยภาพในการทำงาน       = ความคิด X การตัดสินใจ

 

        และเพื่อทำให้ผลลัพธ์ของงานเป็นไปตามที่หวัง เราความมีการสอนงานทั้งพนักงานใหม่ และเก่าในหัวข้อดังนี้

  1. ให้ความรู้ในงานที่พวกเขาจะปฏิบัติอย่างพอเพียง และเหมาะสม
  2. นำผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนกัน
  3. ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญ ผลกระทบ และการจัดการกับปัญหาที่เคยเกิด และอาจจะขึ้นในอนาคต
  4. ปลูกฝังให้พนักงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักในงานที่ทำ
  5. สอนพนักงานให้คิดเป็น ได้แก่ คิดเป็นระบบ (systematic thinking) คิดวิเคราะห์ (analytical thinking) คิดสร้างสรรค์ (creative thinking) คิดบวก (positive thinking) และคิดนอกกรอบ (think out of the box) เป็นต้น
  6. สอนพนักงานให้มีความรู้ในการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจตาม

         จากแนวคิดนี้ผมเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่า ถ้าหากเราทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงๆ จังๆ แล้วละก็ ผลงาน หรือ ผลผลิต (output) และ  การเพิ่มผลิตภาพ หรือ เพิ่มผลผลิต  (Productivity) จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

 ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ     

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net