วันที่ พุธ ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน


สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน   

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

***************************************************************************************

        หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตรเกี่ยวกับการสอน เช่น การสอนงานแบบ OJT.

(On the Job Training) การสอนงานสำหรับผู้สอนงาน (Train the Trainer) หรือการโค้ช และเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทำให้มักจะได้รับความรู้สึกแบบนี้จากหัวหน้างาน หรือผู้สอนงาน เช่น  

 “สอนไม่รู้จักจำ” “สอนไปก็ทำไม่ได้” “สอนไปก็เสียเปล่า เสียเวลาสอน” “ไม่ต้องสอนมากหรอก ไปเรียนรู้ที่หน้างานเลยแล้วกัน” “ไม่ต้องสอนมากหรอก เพราะเขาคงทำงานแป๊ปเดียว เดี๋ยวก็ลาออกแล้ว”

         ความคิดเหล่านี้ คือปัญหา และอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เพิ่งเข้ามาเริ่มงานได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเราควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยวันนี้ผมขอนำรูปแบบการศึกษาและฝึกอบรมที่ผมนำไปใช้ประกอบการสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ซึ่งผมได้แนวคิดมาจาก หนังสือ 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน เขียนโดย โทโมโซ โกบาตะ และแปลโดย ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์และคณะ ของสำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เรามาศึกษากันเลยนะครับ

 1.  สร้างความกระตือรือร้น ของทั้งคนเรียน และคนสอน โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยอาจจะใช้ภาพ หรือคลิปวีดีโอ เพื่อกระตุ้นคนเรียน ให้รู้สึกฮึกเหิม อยากเรียนรู้ อยากทำงาน

 2.  ปลูกฝังอบรมสร้านิสัหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้กับพนักงานเช่น เป็นคนให้เกียรติ เป็นคนที่เสียสละ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นต้น ซึ่งหัวหน้างาน หรือพนักงานเก่า ควรทำตัวให้สอดคล้องกับวัฒนาธรรมองค์กร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ไม่ควรพูดสวยหรู ดูดี แต่ไม่ทำ หรือทำตรงกันข้าม 

 3.  สอนเทคนิคเฉพาะด้าน คือ เรื่องเนื้องานที่เขาจะไปปฏิบัติจริงๆ เอาแบบให้ถึงแก่นเลย โดยจัดเตรียมแผนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และก่อนสอนต้องเตรียมเครื่องมือ คู่มือ ข้อสอบ เอกสาร ตัวอย่าง สถานที่ ให้พร้อม และเหมาะสมกับเรื่องที่จะสอนด้วยนะครับ

 4.  สอนเทคนิคการควบคุม และการบริหารจัดการโดยสอนเรื่องการวางแผน การจัดคน การนำทีม การกระตุ้น การจูงใจ การสื่อสาร การควบคุม และติดตามงาน รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

 ในการที่จะอบรมให้ครบถ้วนทั้ง 4 หัวข้อนี้อาจต้องใช้เวลานานเป็นปี ดังนั้นหัวหน้างาน และผู้สอนงานต้องมีความมุ่งมั่น และอดทนที่จะสร้างคน ให้พวกเขาเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของเราในอนาคตต่อไป ถ้าทำได้อย่างนี้รับรองได้เลยครับว่า เป้าหมาย PQCDSMEE(Productivity Quality Cost Delivery Safety Moral Ethic Environment Energy) อยู่ไม่แค่เอื้อมแน่นอนครับ ..... 

 ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ     

 

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net