วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี"จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี" (สดด.118:1) 
ในปี 2019 นี้จะเป็นปีแห่งพระพร สำหรับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
ในโอกาสครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาเป็นสังฆมณฑล 
ขอเชิญพี่น้องติดตามข่าวสาร เกียวกับการเตรียมฉลอง ได้ที่เว็บไซต์.. 
https://www.catholicsurat.org 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี..  

บทภาวนา โอกาสฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดี 
โปรดให้สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้รับการสถาปนา  
และทรงทำนุบำรุงต่อเนื่องมา จนถึงการเฉลิมฉลองปีที่ 50 

ขอโมทนาพระคุณ ที่ทรงโปรดประทานผู้อภิบาลจำนวนมาก 
มาสู่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  และทรงโปรดให้เครื่องหมาย 
แห่งการประทับอยู่ของพระองค์ ได้ปรากฏอยู่ทั่วทั้งสังฆมณฑล จนกระทั่งปัจจุบัน 

ขอโปรดให้คริสตชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
ได้รับการฟื้นฟู ให้รู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์ สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า  
อาศัยพระวาจา การภาวนา และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้อง 
ด้วยอารยธรรมความรัก และรับใช้ของพระคริสตเจ้า  
โดยเฉพาะต่อผู้ประสบปัญหา และผู้ยากไร้ 

ขอทรงโปรดประทานพละกำลัง 
และปรีชาญาณแห่งองค์พระจิตเจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
เพื่อการประกาศข่าวดี จะได้ก้าวหน้าในความเชื่อ และความซื่อสัตย์
สืบสานพันธกิจของบรรดาธรรมทูต 
ในการนำความรัก และพระหรรษทานแห่งความรอดพ้นไปสู่ทุกคน  
และนำพาองค์พระมารดามารีย์ ไปจนสุดเขตแดนของสังฆมณฑล 

ขอกราบวิงวอนพระมารดามารีย์ องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน  
ได้ทูลเสนอวิงวอนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 
เพื่อพวกลูกจะได้เป็นศิษย์แท้จริงของพระคริสตเจ้า 
กระตือรือร้น และรักการแพร่ธรรม สืบสานวิถีชีวิตคริสตชน และวัฒนธรรมดีงาม  
เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า 

พวกลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า  
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน.. โดย sdcenter

 

กลับไปที่ www.oknation.net