วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ EPG เจริญรุดหน้า อย่างรวดเร็วมาก !!


นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ EPG เจริญรุดหน้า
 
 อย่างรวดเร็วมาก !!
 
 

สืบเนื่องจากเอ็นทรี่ที่แล้ว เรื่องราวชีวิตจริงของคุณซิวซี แซ่ตั้ง

จากเด็กเลี้ยงควาย ชาวจีน สู่มหาเศรษฐีหมื่นล้าน ในไทย
 
 
ท่านผู้อ่านก็คงได้ข้อคิดดีๆ ไปไม่น้อยทีเดียว  และสามารถนำ

ไปปฏิบัติ และสอนลูกสอนหลานในยุคนี้ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

เช่น  ความขยันอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก หนักเอาเบาสู้

ไม่เลือกงาน  กตัญญูต่อบุพการี  และที่สำคัญมากก็คือ  เมื่อประสบ

ความสำเร็จก้าวหน้าได้ดีแล้ว ไม่ลืมตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน 

เป็นต้น
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามา

โดยลำดับ จนถึงใหญ่โต  เป็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์

กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ของไทย

(EPG) ที่ใหญ่โต เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกนั้น
 
คุณซิวซีฯ  ได้อาศัยบุตรชายคนโตของท่าน  คือคุณภวัฒน์

วิฑูรปกรณ์ ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธาน
 
คณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ และประธาน
 
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
(มหาชน)  เป็นสมองให้ท่าน จนบริษัทเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วมาก
 
โดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคุณภวัฒน์ฯ
 
 
 
 
 
 
 
อยากให้ท่านผู้อ่านได้นำแนวทางและข้อคิดดีๆ ในการพัฒนาตนเอง

ตั้งแต่วัยเด็ก ของคุณภวัฒน์ฯ ซึ่งใฝ่ฝันอยากจะเป็นเช่น ทอมัส
 
แอลวา เอดิสัน นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
 
ชาวอเมริกันให้ได้  พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่
 
ท่านสนใจมาตลอด ด้วยการเสาะแสวงหาหนังสือและตำรับตำรา
 
ทั้งจากประเทศจีน ประเทศไทย และที่อื่นๆ  มาศึกษาและทดลอง
 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย ด้วยการคิดค้นของท่านเอง จนประสบ
 
ผลสำเร็จ ที่ดีกว่าและต้นทุนที่ประหยัดกว่าของเดิม และนำมา
 
พัฒนาธุรกิจที่ท่านดำเนินการอยู่ต่อไป  
 
 
 
คุณภวัฒน์ฯ ช่วยเป็นสมองให้คุณซิวซี แซ่ตั้ง  บิดาของท่าน มา
 
โดยตลอด  จนธุรกิจมีความมั่นคงและใหญ่โตก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
 
อย่างรวดเร็ว
 
 
 
ผู้อ่านก็สามารถนำแนวทางในการบริหารและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

ของท่าน ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ  หรือสอนลุกสอนหลาน

ได้  เพราะคุณภวัฒน์ฯ ได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ก้าวหน้าทันยุค
 
ทันสมัย ไม่เคยตกยุค และล้ำสมัยด้วย  ซึ่งท่านเป็นผู้มอง
 
อนาคตออก  มีความคิดที่กว้างไกลมาก
 
 
 
และที่สำคัญ ท่านกรุณาเปิดเผยเคล็ดลับให้ทราบโดยละเอียดด้วย

ไม่ได้ปิดบังเป็นความลับแต่อย่างใด อยากจะเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่ได้ทราบด้วย  ตามคลิปวิดีโอในรายการคนต้นแบบ TNN24

ต่อจากนี้
 
 
 
(นิตยสาร Forbes Thailand  ปีที่ 4 ฉบับที่ 43   ธันวาคม 2559

ได้เคยนำเรื่องราวของท่าน ไปเผยแพร่ในนิตยสารอีกด้วย โดยให้

เกียรติท่านนำภาพท่านลงหน้าปก มีข้อความว่า "เป็นผู้นำนวัตกรรม
 
ไทยทะยานไกลสู่นาซ่า" ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมและยกย่องเป็นอย่างยิ่ง)
 
 
 
 
เรื่องนวัตกรรมนั้น  ผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่ จะต้องให้ความสำคัญ

ให้มากในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจที่ประกอบ เป็นการต่อยอด

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  หรือสามารถผลิตได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของ
 
ต่างประเทศ แต่ทว่า ประหยัดต้นทุนกว่ามากก็ได้ และนำนวัตกรรม
 
ที่คิดค้นได้นั้น ไปจดสิทธิบัตรไว้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
บริษัทใดมีสิทธิบัตรในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นจำนวน

มากกว่าบริษัทอื่น  และเป็นที่ยอมรับในประเทศที่เจริญแล้ว  ย่อมมี

ความได้เปรียบบริษัทอื่นที่ไม่มีนวัตกรรมเลย หรือมีมากแต่ล้าสมัย
 
หมดแล้ว อย่างแน่นอน
 
 
 
 

***
ขอเชิญชมวิดีโอ

คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ตอน3 //รายการฅนต้นแบบ TNN24

27:27 นาที
 

 
 
 
 
 
 
***
ที่มาและภาพประกอบ :

"คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ตอน3 //รายการฅนต้นแบบ TNN24"

https://youtu.be/41huJIgP5g0
 
 
ขอขอบคุณ
 
คุณซิวซี แซ่ตั้ง

คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
 
รายการฅนต้นแบบ TNN24

นิตยสาร Forbes Thailand

YouTube
 
 
 
 
 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net