วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑


             เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ กว่า ๒๐๐ คนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ การแข่งขันฯ แบ่งเป็น ๔ รอบ คือ รอบที่ ๑ ตอบคำถามความรู้ด้านวรรณคดีไทย, รอบที่ ๒ การเขียนตามคำบอก, รอบที่ ๓ การอ่านออกเสียง และรอบที่ ๔ การฟังเพื่อจับใจความและเขียนย่อความ ผลการเเข่งขัน เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษขิต ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

 

 

โดย วาดตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net