วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แสตมป์อินเดียชุดมรดกโลก ความสัมพันธ์ในอาเซียน การฝีมือเด็ก


 

สายสัมพันธ์อินเดีย-เวียตนาม

 

 

สถูปสาญจี (อังกฤษ: Sanchi) คำว่า สาญจี คือ ชื่อหมู่บ้านเล็กๆ ในเขต Raisen ของรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 46 กิโลเมตร จากเมือง Bhopal และ 10 กิโลเมตรจากเมือง Vidisha ในส่วนกลางของรัฐมัธยประเทศ

ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานทางพระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 ถึงพุทธศตวรรษที่ 12 และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในการแสวงบุญของชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ

สถูปแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี (Buddhist Monuments at Sanchi) ซึ่งเป็นมรดกโลกที่รักษาไว้เป็นอย่างดี โดยเปิดทำการให้สาธารณะเข้าชมในเวลา 8.00 -17.00 น.

มหาสถูปสาญจี คือ โครงสร้างหินเก่าแก่ที่สุดในอินเดีย ซึ่งสร้างโดยคำสั่งของพระเจ้าอโศกมหาราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3

แกนกลางของสถูป คือ โครงสร้างอิฐรูปครึ่งวงกลมที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ด้านบนของสถูปปัก ฉัตรวลี (ร่มหลายชั้นที่ปักอยู่บนยอดสถูป) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความสำคัญของสถูปนี้

สถูปแห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ ซุ้มประตูทั้ง 4 ด้านแกะสลักและตกแต่งอย่างหรูหรา และมีราวระเบียงล้อมรอบทั้งสถูป


 
 
เจดีย์โพธิ์มินห์
 

 

 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย

 แสดงเรื่องรามเกีียรติ์มรดกร่วมกัน

  

Torana Gate, Malaysia - Menyembah, Brunei

  

 Pattam KAtha, India - Ramayana - Darangen, Philippines

  

Phralak Phralam, Laos  - Ramayana, Indonesia

 Yama Zatdaw, Myanmar

โขน - ประเทศไทย

 

Sri Mariyamman Temple, Singapore

 

Kate Festival, Vietnam

 

Kumbakarnan, Cambodia

 

 

Children's Art - The Potter's Wheel

 

สายสัมพันธ์อินเดีย - อิหร่าน

 

 

สิริสวัสดิ์วรวาร มานอวลเสาวรภย์นะคะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net