วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุข


" ลูกรัก เจ้าจักรู้หรือไม่ว่า

เจ้าสามารถเป็นผู้กำหนด

แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า

อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตของชีวิตลูก "

พุทธะอิสร

" การที่ลูกแยกตนออกจากธรรมชาติอันแจ่มใสของจิตใจ

มันจะทำให้เจ้าเสียรากฐานที่แท้จริงของชีวิตเจ้าไป

ซึ่งมันจะทำให้ลูกรู้สึกหวั่นไหว ไม่มั่นคง

และลูกก็จะเริ่มรู้สึกว่า ชีวิตว่างเปล่า ไร้คุณค่า

เมื่อลูกไม่สามารถดื่มด่ำกับความอิ่มเอิบ

จากการรู้จักตนเองได้อย่างแท้จริงแล้วละก็

ลูกก็มักจะมุ่งหาผู้อื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อทำให้ลุกสบายใจหรือเป็นสุข

ซึ่งพ่อถือว่า มันเป็นการแสวงหาโดยมิจบสิ้น "

พุทธะอิสร

" ความมั่นใจในการเรียนรู้ และการรู้จักตนเองนี้

จะช่วยให้ลูกสามารถควบคุมกำหนดทิศทาง

และเป้าหมายของชีวิตลูกได้ "

พุทธะอิสร

" ถ้ามีชีวิตอย่างไร้สรรพสิ่ง

มีชีวิตอย่างปฏิเสธสรรพสิ่ง

และไม่เข้าใจสรรพสิ่ง

ไม่รู้กติกาของความพึ่งพิงอิงแอบอาศัย

ของกันและกันในสรรพสิ่ง

ถือว่าเป็นเรื่องของคนสิ้นคิด

เป็นชีวิตที่ทำลายสรรพสิ่ง

และเป็นชีวิตที่ไม่มีชีวิต "

พุทธะอิสร

" การมีชีวิตโดยปราศจากการทำงาน

มันทำให้เราถอยห่างออกจากแก่นสารของชีวิต

การปฏิเสธที่จะใช้พลังที่มีอยู่ในตนไปทำงาน

เท่ากับว่า เจ้าได้ลดคุณค่าของตัวเจ้าเอง "

พุทธะอิสร

นำมาจาก  http://www.dhamma-isara.org/think_index_2.html

โดย อิศรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net