วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไหนว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม ?


เพิ่งอ่านอีเมลล์ที่เครือข่ายครอบครัว (family Network)  ส่งมาให้เพื่อสื่อสารข่าวว่า “ในการประชุม ครม.วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการตรวจสอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเอกชนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ สคก.ตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคก. ที่เกี่ยวกับด้านสวัสดิการหรือสังคมที่องค์กรเอกชนมีส่วนในการผลักดันหรือเสนอแก้ไขกฎหมาย โดยเห็นว่ามีร่าง พ.ร.บ.ที่น่าจะได้รับการพิจารณาทบทวนในหลักการ จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง 2.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 4.ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 5.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 6.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 7.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ 8.ร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 9.ร่าง พ.ร.บ.คนขอทาน และ 10.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมครอบครัว”
ข่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฯ ถูกเห็นว่า ไม่จำเป็น และซ้ำซ้อน ดังนั้น เครือข่ายครอบครัวกังวลว่า “ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมครอบครัวอาจจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้”
หากเราพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ทั้ง ๑๐ นี้ เราก็จะพบว่า เป็นกฎหมายที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก สงสัยจังว่า รัฐบาลที่บอกว่า ให้ความสำคัญต่อปัญหาสังคม ยังไม่เอากฎหมายที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของสังคม แล้วรัฐบาลที่เน้นความสำคัญทางเศรษฐกิจ จะให้ความสำคัญกับกฎหมายเพื่อสังคมหรือ ?
กลุ้มใจจังค่ะ

โดย archanwell

 

กลับไปที่ www.oknation.net