วันที่ พุธ ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิจิตรงดงาม ....วัดสันป่ายางหลวง


     

          วัดสันป่ายางหลวง  เดิมชื่อ " วัดขอมลำโพง " เดิมเป็นศาสนสถานของพราหมณ์ 

   สภาพแวดล้อมแต่เดิมมีต้นยางขึ้นหนาทึบ  ในยุคที่พระพุุทธศาสนาเสื่อมลง  เคยกลายเป็น

   วัดร้าง   ต่อมาถึงสมัยพระนางจามเทวี  ปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูน  โปรดให้ฟื้นฟูด้วยการ

   สร้างถาวรวัตถุ  มีการสลักลวดลาย  ปูนปั้นวิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว

   เป็นศิลปะปูนปั้นที่งดงาม  สลักลวดลาย ลงรักปิดทองอย่างละเอียด  สวยงามโดดเด่นนับเป็น

   สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดที่สวยงามหนึ่งในสิบของวัดสวยงามในเมืองไทย

 

         

            วัดสันป่ายางหลวง  มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา  ตั้งอยู่ในตำบลเหมืองง่า

         อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  เป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกของดินแดนล้านนา

         

             ณ วัดแห่งนี้  พระนางจามเทวี  ได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมตลอดพระชนมชีพ และ

         เมื่อพระนางสวรรคต  ก็ได้นำพระศพมาถวายพระเพลิง ณ  วัดแห่งนี้

         

         

         

         พระประธานในวิหารพระโขงเขียว ประดิษฐานพระหยกเขียว  ซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง

        พระนามเต็มคือ   พระพุทธะอัญญรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย

         

         

         

         

               การเดินทางไปแวะชม  วัด   ศาสนสถาน  ความงามในศิลปกรรมต่างๆ  สร้าง

         ความรู้สึกชื่นชมความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของบรรพชน  ที่รังสรรค์งานศิลปะหลากหลาย

         ไว้ให้อนุชนได้ศึกษา

                           ขอขอบคุณ   โอ   เค  เนชั่น         และท่านผู้อ่านครับ

   

โดย เพลงธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net