วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโล


 

 

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

20 ธค 2561 แม่นำร่วมฟังเสวนา หัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ณ ห้อง 201 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรเสวนา

อาจารย์อลิสา สุวรรณรัตน์ (อ.แนน) นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก NECTEC

อาจารย์จารุวัชร ภูมิพงศ์(ครูภีม) อาจารย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เป็นการอัพเดทความรู้เพิ่มเติม จากเมื่อ4-5 ปีก่อน เคยมาฟัง อ.วันทนีย์ และอ.อรอินทรา ซึ่งปัจจุบันก็มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อเด็กแอลดี และเด็กพิการประเภทต่างๆมาใช้มากมาย ซึ่งอุปกรณ์อันไหนจะเหมาะสำหรับเด็กแอลดี ก็ต้องดูความจำเป็นที่เหมาะสมสำหรับเด็กเป็นสำคัญ

ตัวอย่างที่ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ 4 รายการ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเอร์แห่งชาติ(NECTEC)ได้แก่

-โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) มีคุณสมบัติคือช่วยเดาคำศัพท์เป้าหมายและเติมเต็มคำศัพท์ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเดาคำศัพท์คำต่อไปโดยจะมีรายการคำศัพท์แสดงที่ผู้ใช้สามารถเลือกคำศัพท์จากการฟังเสียงอ่านได้

-โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) มีคุณสมบัติคือสามารถพิมพ์คำศัพท์ใดๆ เพื่อค้นหาคำศัพท์ที่เขียนถูกต้อง โดยโปรแกรมจะแสดงรายการคำศัพท์ที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงเพื่อให้เลือก ผู้ใช้สามารถเลือกคำศัพท์จากการฟังเสียงอ่านได้

-โปรแกรมตรวจคำผิดไทย (Thai Spell Checker) มีคุณสมบัติคือช่วยตรวจสอบงานพิมพ์ว่ามีคำที่สะกดผิดหรือไม่ หากพบที่ผิด โปรแกรมจะแสดงว่ามีคำศัพท์ใดบ้างในเอกสารที่อาจจะผิด และแสดงรายการคำที่ถูกต้องให้เลือกพร้อมการอ่านออกเสียง

-โปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Processor) มีคุณสมบัติพิเศษ ประกอบด้วยฟังก์ชันเลือกศัพท์ไทย ฟังก์ชันค้นหาศัพท์ไทย และฟังก์ชันตรวจคำผิดไทย นอกจากนี้โปรแกรมพิมพ์ไทยจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรมอ่านข้อความได้ในระดับคำ ระดับประโยคและย่อหน้า พร้อมทั้งแสดงแถบสีขณะอ่านออกเสียง
เป็นต้น

>>>การใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (Assistive Technology หรือ AT) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กที่มีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ (แม่นำสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กแอลดีค่อนข้างมากค่ะ)

>>>AT สำหรับเด็กแอลดี หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือระบบ ที่จะช่วยหลีกเลี่ยง แก้ไข ข้อบกพร่อง หรือเสริมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของเด็กแต่ละคน

<<<< เข้ามาดูความหมายของAT ได้ที่เวบไซด์นี้ค่ะ 
http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=article-4475

อันนี้เป็นเวบปไซด์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

http://icare.kapook.com/content_detail.php?t_id=0&id=2476

คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่า แล้วถ้าเราไม่สามารถหาสื่ออุปกรณ์แบบที่เนคเทคคิดค้นขึ้นเราจะทำอย่างไร ทางครูภีมก็แนะนำว่า เราสามารถทำสื่ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกจากวัสดุใกล้ๆตัว สิ่งสำคัญคือเราต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอะไร และกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้หรือไม่

นึกถึงสมัยก่อนที่แม่นำสอนหนังสือลูก ก็ต้องใช้สารพัดวิธี และเทคนิคการสอนมากมาย รวมทั้งหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะเริ่มใช้ก็ระดับมัธยมต้น เพราะต้องอ่าน เขียนมากกว่าเดิม เช่น การใช้MP4 มาอัดเสียงอ่าน หรือการใช้google ช่วยแปล ช่วยอ่านออกเสียงในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น

http://oknation.nationtv.tv/blog/nam-peth/2010/09/29/entry-3
รวมข้อมูล เทคนิคการเรียนรู้ / การปรับพฤติกรรม

http://oknation.nationtv.tv/blog/nam-peth/2010/09/29/entry-2
รวมเรื่องเล่า การสอบเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่1/มัธยมศึกษาปี 4/มหาวิทยาลัย

แต่สิ่งที่แม่นำห่วงสำหรับเด็กมากๆคือ การฝึกให้ลูกรับมือกับปัญหาที่เด็กแอลดีและสมาธิสั้น มักจะมี self esteem ต่ำ และสะท้อนความรู้สึกต่อผู้อื่นได้เร็วมาก

http://oknation.nationtv.tv/blog/nam-peth/2010/09/29/entry-1

รวมเทคนิคการจัดการกับปัญหาหลากหลาย ของลูกอย่าง 
ละมุนละม่อม (เด็กสมาธิสั้น และแอลดี)

แต่ด้วยปัจจุบันโลก IT กำลังเติบโตมากมาย smart phone แทบจะเป็นปัจจัยที่5 สำหรับทุกคน ซึ่งมีทั้งประโยชน์ และโทษ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ จึงต้องสอนให้ลูกรู้เท่าทันประโยชน์ และโทษของการใช้งาน สอนให้เด็กมีวินัยในการทำงาน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตัว

ยิ่งเด็กสมาธิสั้น และแอลดี นั้นเป็นเด็กที่มี self esteem ต่ำ เพราะถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของคนรอบข้าง การทำร้ายจิตใจด้วยwording แรงๆ ในโซเชียล ก็มากมาย พ่อแม่จึงควรใกล้ชิดกับลูกเมื่อลูกใช้อินเตอร์เนต

เด็กสมาธิสั้น และแอลดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา ศิลปะ งานประดิษฐ์ งานช่าง งานออกแบบ งานกราฟฟิค

สิ่งเหล่านี้พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่เขาชอบและถนัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับลูก ต่อยอดให้นำกิจกรรมเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อื่น การที่ให้ลูกเป็นผู้ให้ จะทำให้เด็กๆเพิ่มความภาคภูมิใจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อเนื่อง และจะเป็นเกราะที่เข้มแข็ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง แม่นำ บ้านกิติเวช, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง แม่นำ บ้านกิติเวช, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง แม่นำ บ้านกิติเวช, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน

โดย แม่นำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net