วันที่ เสาร์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์


 

   ขึ้นปี พศ.ใหม่ เราต่างก็รอคอยปฏิทินใหม่กันทุกบ้าน ใครเป็นลูกค้าธนาคารก็ยิ่งคิดว่าปีใหม่นี้รูปปฏิทินจะเป็นรูปในหลวงรูปแบบไหน แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราต่างชื่นชมและศรัทธาไม่เสื่อมคลาย ปีที่ผ่านมาและปีนี้ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงเปลี่ยนเป็นในหลวงองค์ปัจจุบัน เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  เพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่เรายังระลึกถึงพะะองค์ท่านตลอด โครงการต่างๆหลายพันโครงการที่พระองค์ท่านทำเพื่อพสกนิกร ทำให้เราต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

   พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เราต่างก็มีกันทุกบ้าน พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านปรากฏอยู่ในหนังสือที่เราซื้อสะสมบ้าง อยู่บนปฏิทินที่เราสะสมไว้ไม่ยอมทิ้งถึงแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีๆ ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเวบไซด์ต่างๆอีกนับหมื่นภาพ ยิ่งธนบัตรพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านปรากฏอยู่บนธนบัตรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนกระทั่งถึงวัยชรา เราต่างคุ้นตากันยิ่งนัก เพราะสิ่งนี้มีคุณค่าอนันต์ สิ่งของปัจจัยสี่ทั้งหลายต่างได้มาก็เพราะธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง เพราะฉะนั้นเราจึงเคารพบูชาว่าสิ่งนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรใช้ให้คุ้มค่า

   ของชำร่วยปีนี้ เป็นของชำร่วยที่มีคุณค่ายิ่งนัก เป็นสมุดภาพธนบัตรรัชกาลที่  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ข้าพเจ้าจึงนำมาแบ่งปันให้ท่านได้ชม

 

ธนบัตรเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 

 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ธนบัตรที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัตรครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙

ชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ธันวามคม ๒๕๕๐ 

ด้านหลัง ชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวามคม ๒๕๕๐ 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ธนบัตรที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย 

 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล

วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี 

 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล

วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี

 

   เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก และวันบรมราชาภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรออกธนบัตรที่ระลึก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี ๒๕๔๓

   ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ในราคาฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมแผ่นพับ

   ข้อควรทราบ : ธนบัตรรุ่นนี้ราคาแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีการบันทึกทะเบียนชื่อผู้ซื้อด้วย ราคาส่วนที่เกินหน้าธนบัตรนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ หากผู้ถือจะขายคืนธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้เท่าราคาหน้าธนบัตรเท่านั้นคือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และต้องเป็นผู้ขายคืนตามชื่อในสมุดทะเบียนด้วย หากเปลี่ยนมือแล้วจะขายคืนไม่ได้

 

ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วหล้า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ตราบนิรันดร์

_______________________________________________________

โดย สำรวจฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net