วันที่ ศุกร์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Topic วันนี้ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม เปิดงานกีฬาสีและงานวันเด็ก


 รร.รุ่งเรืองวิทยา / เปิดงานกีฬาสีและงานวันเด็ก รร.วัดเชิงเลน / ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาท่าอิฐ เข้าสวัสดีปีใหม่นายกปรีดา เชื้อผู้ดี / ประชุมเตรียมการโครงการทำความสะอาดชุมชนตำบลท่าอิฐ ”
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีและงานวันเด็ก รร.รุ่งเรืองวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา , นางกรทิพย์ ปะกายะ (ผอ.รร.รุ่งเรืองวิทยา) , สมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ , คณะกรรมการสถานศึกษา รร.รุ่งเรืองวิทยา , คณะครู รร.รุ่งเรืองวิทยา และนักเรียน รร.รุ่งเรืองวิทยา โดยมีกิจกรรมและการแข่งขันกีฬามากมาย นอกจากนี้ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 220 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนด้วย ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
________________________
เวลา 09.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ได้มอบหมายให้ นายสุนทร ทิมคำ (รองนายก อบต.ท่าอิฐ) และนายโสภณ ลานทอง (เลขาฯ นายก อบต.ท่าอิฐ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีและงานวันเด็ก รร.วัดเชิงเลน พร้อมด้วย ผอ.รร.วัดเชิงเลน , คณะครู รร.วัดเชิงเลน และนักเรียน รร.วัดเชิงเลน โดยมีกิจกรรมและการแข่งขันกีฬามากมาย ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน หมู่ 8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
________________________
เวลา 10.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ได้มอบหมายให้ นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าอิฐ) ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาท่าอิฐ เข้าสวัสดีปีใหม่นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
________________________
เวลา 13.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ได้มอบหมายให้ นายสุนทร ทิมคำ (รองนายก อบต.ท่าอิฐ) , นายสมทรง เชื้อผู้ดี (รองนายก อบต.ท่าอิฐ) , นายโสภณ ลานทอง (เลขาฯ นายก อบต.ท่าอิฐ) ร่วมประชุมเตรียมการโครงการทำความสะอาดชุมชนตำบลท่าอิฐ พร้อมด้วย อิหม่ามมุญาฮิด ลาตีฟี (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบุรี) , นายประพัฒน์ กลั่นคุ้ม (กำนันตำบลท่าอิฐ) , คณะกรรมการมัสยิดท่าอิฐ , สมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ โดยเริ่มทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมัสยิดท่าอิฐเป็นที่แรก และดำเนินการทำความสะอาดทั่วทั้งตำบลท่าอิฐ ณ มัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดย Nutshinocha

 

กลับไปที่ www.oknation.net