วันที่ เสาร์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถ้าเด็กไทยในวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันหน้า


#ถ้าเด็กในวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันหน้า 

@ เด็กคือทรัพยากรของชาติ รัฐมีหน้าที่ให้การศึกษาเด็ก 
โดยไม่เรียกเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น / #ถ้าเด็กในวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันหน้า การศึกษาไทยต้องไม่เก็บสตางค์นะครับ.............มอร์นิ้ง สวัสดีวันเด็กไทย 2562 ครับพี่น้องทุกท่าน ผมอยู่ตรงไหนในภาพใครทายถูกบ้าง คิคิ #ทนายน้อง ครัฟ !

@ การมอบหมายให้คณะบุคคลใดบริหารหรือตั้งกรรมการใดเพื่อกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ เรียกเอาเงินจากเด็ก จึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง นำไปสู่การคอรัปชั่นและอำนาจอิทธิพลโดยทุจริต แป๊ะเจี๊ยะ ไทยเจี๊ยะ ดังเช่นที่เราๆ ท่านๆ ประสพกันอยู่ทุกวันนี้@ ขอน้อมนำพระราชดำรัสในรัชกาลที่ ๕ กับการพระราชทานโรงเรียนหัวเมือง ทรงจัดตั้ง#โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็น #โรงเรียนประจำมณฑลพายัพ 

"…ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดแต่ความประพฤติชอบ และการเลี้ยงชีวิตโดยชอบเป็นที่ตั้ง ครั้นทั้งหลายจะประพฤติชอบ แลจะหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบนั้นเล่า ก็ย่อมอาศัยการได้ศึกษาวิชา ความรู้ ในทางที่จะให้บังเกิดประโยชน์ มาแต่ย่อมเยาว์ และฝึกซ้อมสันดานให้น้อยในทางสัมมาปฎิบัติและเจริญปัญญา สามารถในกิจการต่างๆ อันเป็นเครื่องประกอบการหาเลี้ยงชีพเมื่อเติบใหญ่ จึงเชื่อว่าได้เข้าสู่ทางความเจริญ… บัดนี้การฝึกสอนในกรุงเทพฯเจริญแพร่หลายมากขึ้นแล้ว สมควรจะจัดการฝึกสอนให้หัวเมืองได้เจริญขึ้นตามกัน…"

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ ๕

โดย โรบินฮู้ด

 

กลับไปที่ www.oknation.net