วันที่ เสาร์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

8 สาเหตุ ที่ทำให้ การพัฒนา ทีมขาย ล้มเหลว - ยอดขาย ตกต่ำ (+ วิธีแก้ไข) 4 (จบ)


ไม่ว่า จะเรียกชื่อ ทีมขาย อย่างไร ช่องทางการขาย ที่ไหน อุตสาหกรรม อะไร

ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวกัน คือ การพัฒนา ยอดขาย ให้ถึง เป้าขาย (Sales Target)

 

เหตุผลหลัก ที่ทำให้ ทีมขาย ล้มเหลว มีดังนี้

8 สาเหตุ ที่ทำให้ การพัฒนา ทีมขาย ล้มเหลว - ยอดขาย ตกต่ำ (+ วิธีแก้ไข) (1) ข้อ1- ข้อ2

8 สาเหตุ ที่ทำให้ การพัฒนา ทีมขาย ล้มเหลว - ยอดขาย ตกต่ำ (+ วิธีแก้ไข) (2) ข้อ3- ข้อ4

8 สาเหตุ ที่ทำให้ การพัฒนา ทีมขาย ล้มเหลว - ยอดขาย ตกต่ำ (+ วิธีแก้ไข) (3) ข้อ5- ข้อ6

 

7. คนที่ไม่เหมาะสม (Wrong Selection / Promotion Criteria)

บทบาท ของพนักงานขาย ไม่ใช่งานที่ทุกคน จะสามารถทำได้

การกำหนด คุณสมบัติเบื้องต้น (Minimum Requirement) จะสามาถเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจ้างงานได้

การบริหารคนที่ "ไม่เหมาะสม" ออกไปให้เร็วที่สุด (Rotation / Termination) จะเป็นทางเลือก ที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม ...

ใช้ 6 Rs แก้ 4 ไม่ ในการบริหาร “พนักงาน ที่ ไม่ทำงาน”

https://columnist.smartsme.co.th/monchai/1651

เพียงพัฒนา การคัดเลือกคน ให้ดีขึ้น ทำให้พนักงานขาย มีความเหมาะสม มีความมุ่งมั่น มากขึ้น จะสามารถเพิ่มยอดขายขึ้นได้ 30% – 50 %

 

8. ขาดการสื่อสาร (Lack of 2-way Communication)

การสื่อสาร ควรกำหนดอย่างเป็นระบบ ง่ายๆ ทุกเดือน เช่น

การประชุมฝ่ายขาย (Monthly Sales Meeting) : ผลงานขาย เปรียบเทียบกับ ยอดขายปีที่แล้ว, ยอดขายคาดการณ์, เป้าการขาย

ได้ เพราะ ...

ไม่ได้ เพราะ ...

เสนอ แผนการแก้ไข และพัฒนา เดือนต่อไป

คาดการณ์ยอดขาย เดือนถัดไป

การประชุมขาย และการตลาด (Monthly Sales & Marketing Meeting - SAM)  : เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการขาย และแคมเปญ การพัฒนาด้านการขายสอดคล้องกับการตลาด โปรแกรมการพัฒนายอดขายที่ดีที่สุด การปรับปรุงกิจกรรม ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาด ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม ...

8 เหตุผล ที่พนักงาน มือดี จะลาออก ข้อที่ 4

https://columnist.smartsme.co.th/monchai/1517

ฯลฯ

เพียงพัฒนา การสื่อสาร ให้ดีขึ้น ทำให้พนักงานขาย มีความผิดพลาด น้อยลง จะสามารถเพิ่มยอดขายขึ้นได้ 10% – 20 %

https://www.smartsme.co.th/content/111080?fbclid=IwAR0ctvUsYFFCwxkHdsifzTU4RkRBsmY1hvNfmVReg-lmXSmDuZrM4NTj32Q

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net