วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พืช 'จีเอ็มโอ' ดีหรือไม่ดี..!!!


เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธามชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติร่วมกันเตรียมเสนอ ครม.ให้พิจารณาอนุมัติทดลองวิจัยพืชจีเอ็มโอในระดับแปลงทดลองเปิด นอกเหนือจากการวิจัยในห้องทดลองนั้น

ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มกรีนพีซและกลุ่มสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงแรงต้านจากในรัฐบาลเองทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์

พืชจีเอ็มโอคืออะไร ทำไมจึงมีผู้ต่อต้าน..??

GMOs ย่อมาจากคำว่า Genetically Modified Organisms หมายถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่เกิดจากการตัดเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมายิงเข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาติ

เพื่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีคุณลักษณะตามต้องการ เช่น นำยีนทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศ เพื่อให้มะเขือเทศปลูกในบริเวณที่มีอากาศหนาวได้

นำยีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถั่วเหลือง เพื่อให้ถั่วเหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืช นำยีนจากไวรัสมาใส่ในมะละกอ เพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวน เป็นต้น

พืชจีเอ็มโอที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบัน ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง มะเขือเทศ คาโนล่า มะละกอ และฝ้าย

แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า อาหารที่มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอปลอดภัยต่อการบริโภคในระยะยาว โดยอัจตรายต่อสุขภาพที่พบว่าอาจเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารจีเอ็มโอคือ “โรคภูมิแพ้” เช่น ในอเมริกาเคยมีกรณีคนที่แพ้บราซิลนัท แล้วมากินถั่วเหลืองจีเอ็มโมที่มียีนของบราซิลนัทอยู่โดยไม่รู้ จะเกิดอาการแพ้ถั่วเหลืองนั้นทันที

นอกจากนี้ การใส่ยีนแปลกปลอมที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าไปอาจก่อให้เกิดโปรตีนพิษชนิดใหม่ที่ร่างกายไม่รู้จัก และกระต้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ ประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบจีเอ็มโอเพื่อใช้ผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลือง ซึ่งนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด (ถั่วเหลืองที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา 75% เป็นถั่วเหลืองจีเอ็มโอ)

และพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในท้องตลาดมีการปนเปื้อนถั่วเหลืองจีเอ็มโอ โดยไม่ได้ติดฉลากให้ประชาชนได้รับทราบ

กฎกระทรวงเรื่องการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ของกระทรวงสาธารณสุขที่บังคับใช้ในวันที่ 11 พ.ค. 2546 กำหนดเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนไว้สูงถึง 5% ถ้ามีจีเอ็มโอต่ำกว่านั้นไม่ต้องติดฉลาก  นอกจากนั้น ยังกำหนดให้ติดฉลากต่อเมื่อมีถั่วเหลืองหรือข้าวโพดจีเอ็มโอเป็นส่วนประกอบในสามอันดับแรกเท่านั้น หากมีถั่วเหลืองหรือข้าวโพดจีเอ็มโออยู่ในอันดับที่ 4 ลงไป ก็ไม่ต้องติดฉลาก ถ้ามีวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองหรือข้าวโพด แต่เป็นวัตถุดิบจีเอ็มโอ เช่น มะละกอจีเอ็มโอ หรือ ข้าวสาลีจีเอ็มโอ ก็ไม่ต้องติดฉลาก

ล่าสุดกลุ่มที่ต่อต้านจึงต้องการให้หยุดแนวคิดการล้มเลิกมติ ครม. 3 เม.ย. 2544 ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในไร่นา

เพราะไม่เชื่อว่าหน่วยงานที่รับผิตชอบจะสามารถป้องกันและควบคุมพืชจีเอ็มโอไม่ให้แพร่กระจายได้ และยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจีเอ็มโอปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550         

โดย ธานีซิตี้

 

กลับไปที่ www.oknation.net