วันที่ อังคาร มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับEECi และTSC ดาวเทียมไทยทำ ..การวางโครงสร้าง


เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับEECi และTSC ดาวเทียมไทยทำ

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับ การวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศไทยเพื่อไปสู่การพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

วันนี้ (14 ม.ค.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่ 15 ม.ค. ที่ จ.ลำปาง ผมได้เดินทางมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมกับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนักธุรกิจรุ่นใหม่เกือบร้อยคน โดยมีวาระสำคัญคือการเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาค เพราะภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับประเทศจีนตอนล่าง พม่า และลาว

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ EECi มีความเหมือนกันอยู่ 3 ประการในเรื่องของการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ประการแรกคือเรื่องของ BCG ที่หมายถึง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ประการที่สอง เรื่องของระบบอัจฉริยะ และบิ๊กเดต้า และประการที่สาม เรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งควอนตัมคอมพิวติ้งและเทคโนโลยีอวกาศ ทั้ง 3 เรื่องถือเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ EECi ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับบรรยากาศในการประชุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องศักยภาพเชิงพื้นที่ เรื่องของเมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารปลอดภัย การสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะมีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ออกมา

เรื่องการเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ EECi ผมจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ที่ จ.ลำปาง

ประเทศชาติจะเดินหน้าได้ต้องกระจายโอกาสสู่ภูมิภาค จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่กำลังดำเนินการลานนา 4.0 จะเชื่อมโยงถึงอีสาน 4.0 และด้ามขวาน 4.0 เพื่อถักทอเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ

ต่อมาช่วงบ่าย ผมได้เดินทางมาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหาร มีเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง

เรื่องแรกคือการสร้างดาวเทียมฝีมือคนไทย หรือ Thai Space Consortium: TSC ที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สดร. จิสด้า และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยกำลังดำเนินการในเรื่องของระบบทัศนศาสตร์หรือการทำกล้องโทรทรรศน์อวกาศ คาดว่าจะสามารถส่งขึ้นอวกาศได้ภายในปี 2567

ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงดังกล่าวจะนำไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

เรื่องที่สอง เรื่องของการนำระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงถอดรหัสออกมาเป็น BIG DATA เพราะธุรกิจในอนาคตการใช้ BIG DATA จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งขณะนี้ สดร. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตร BIG DATA สำหรับปริญญาตรี โทและเอกแล้ว

ทั้งหมดคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่พวกเราจะต้องรับรู้และร่วมเดินทางไปด้วยกันครับ.

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

https://www.facebook.com/drsuvitpage/

 

 

โดย redribbons07

 

กลับไปที่ www.oknation.net