วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมบัญชีกลางชี้แจงมาตรการ กิน ช้อป เที่ยว เทศกาลตรุษจีน 1 – 15 ก.พ. 62 รับคืน...


กรมบัญชีกลางชี้แจงมาตรการ กิน ช้อป เที่ยว เทศกาลตรุษจีน 1 – 15 ก.พ. 62 รับคืนชดเชยเงิน VAT ร้อยละ 5 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

กรมบัญชีกลางชี้แจงมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ประชาชนที่ชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย โดยใช้บัตรเดบิตของตนเองซึ่งออกในประเทศไทย หรือชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่ผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตให้ปรกอบธุรกิจบริการชำระเงินภายใต้การกำกับ อาทิ ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code Payment)  

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมชี้แจง เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ เช่น สมาคมธนาคารไย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัทตัวแทนห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกต่าง ๆ เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมมาตรการกับกรมบัญชีกลางแล้วจำนวน 34 ร้านค้า ซึ่งมีจำนวนสาขา 5,435 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562) และยังไม่รวมจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่รับสมัครจากสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดอย่างไรก็ดี ขณะนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการจำนวนหนึ่งแล้ว โดยกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  

 

และเพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าด้านอื่น ๆ ให้มาสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ เพิ่มเติม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมคมผู้ค้าอัญมณไทยและเครื่องประดับ สมาคมการค้าเครื่องกีฬา สมาคมการค้าเครื่องไฟฟ้า สมาคมการค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมค้าทอง สมาคมการค้าส่ง – ปลีกไทย สมาคมผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์ สมาคมค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบริษัทตัวแทนด้านโทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร ให้เข้าร่วมมาตรการฯ 
เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยการชำระเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่รวมถึงการชำระโดยบัตรเครดิต และการชำระค่าสินค้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายอื่น ๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 

โดยมีขั้นตอนและเอกสารที่ร้านค้าต้องใช้ในการสมัคร คือ 1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ 2) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 3)สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจ และบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง ณ ห้องกำปั่นเงิน อาคาร ชั้น ส่วนผู้ระกอบการร้านค้าที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

ในส่วนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th 
และสาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิต (ขอความร่วมมือช่วยรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th) ระหว่างวันที่ 7 – 31 มกราคม 2562 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดหรือชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code Payment)ระหว่างวันที่ 1  15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้า
และบริการที่ได้ชำระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 5 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

ขณะนี้มีประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการจำนวนน้อยมาก จึงอยากเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนสมัครเพื่อรับ
สิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้วแจ้งผู้ประกอบการร้านค้า ณ จุดการชำระเงิน ด้วยว่าเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการให้สอบถามประชาชนก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

ขอขอบคุณข่าวจากประชาชาติธุรกิจ 20/1/2019

https://www.prachachat.net/finance/news-280062?fbclid=IwAR28dId-Xqbh0qoZv5oDEghdcXgS9_jxACOwDxb7mKYCmjN8BruAuodA5RI

 

 

โดย redribbons07

 

กลับไปที่ www.oknation.net