วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การประกอบอาหารไทยสุขภาพสำหรับ Grand


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การประกอบอาหารไทยสุขภาพสำหรับ Grand Age ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 12 ห้องปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า

ปัจุบันการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการประกอบอาหารสุขภาพสำหรับ Grand Age นี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสุขภาพดีด้วยอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการประกอบอาหารรับประทานเองอย่างเหมาะสม

โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นโครงการวิจัยย่อย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามวาระระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง ครัวไทยสู่ตลาดโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช.

 อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา(ที่1จากซ้าย) 

โดยมี อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยให้กับ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มนักเรียนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างแดน และกลุ่มภริยาทูต จากการศึกษาพัฒนาหลักสูตรกลุ่มผู้สูงวัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเน้นทานอาหารที่ย่อยง่าย จุดนี้เองจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอน “แนะนำการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสุขภาพดีด้วยอาหาร” แก่กลุ่มผู้สูงวัย โดยได้มีการสอนการต้มข้าวสำหรับมื้อเช้าหลาย ๆ แบบ และวิธีการเตรียมน้ำสต๊อกแต่ละแบบ เช่น ข้าวต้มกุ้ง ข้าวต้มไก่ ข้าวต้มหมู ข้าวต้มธัญพืช และเมนูอาหาร 4 ภาค ซึ่งเป็นเมนูอาหารสุขภาพและเมนูอาหารที่ผู้สูงวัยสนใจ ได้แก่ ภาคกลาง เช่น ต้มยำปลากะพง น้ำพริกปลาทู(ป่นปลา)และผักเคียง และเต้าหู้สามรส

 เต้าหู้ทรงเครื่อง(สามรส)

ต้มยำปลากะพง

น้ำพริกปลาทู(ป่นปลา)และผักเคียง

 

ภาคอีสาน เช่น แกงผักหวานปลาย่าง ปลานึ่งจิ้มแจ่ว และหมกเห็ด

ปลานึ่งจิ้มแจ่ว

 

ภาคใต้ เช่น ปลากะพงต้มขมิ้น หมี่กะทิปู และไก่ทอดหาดใหญ่

หมี่กะทิปู

 ไก่ทอดหาดใหญ่ ขอบอกว่า บรรดาสว.ทั้งหลายต่างลงความเห็นว่า อร่อยฝุดๆ  อาจารย์จันทร์จนา ต้องกำชับว่า กลับไปแล้ว อย่าทำกินเองบ่อยๆนะ หากทำ ก็ทำแจก ลูกหลาน คนข้างบ้าน กินบ่อยๆแล้วต้องระว้งเรื่องสุขภาพ 

และภาคเหนือ เช่น แกงแค น้ำพริกอ่องและผักเคียง แกงฮังเลซี่โครงหมู

 

แกงฮังเล

หลังจากโครงการการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อทดสอบและประเมินหลักสูตร สิ่งที่ได้กลับมา คือมีผู้สูงวัยมาสมัครเรียนทำอาหาร เต็มภายใน 1 วัน และยังพบว่า มีผู้สนใจเรียนอีกจำนวนมาก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงวัยสนใจเรียน คือ 1. ผู้สูงวัยไม่ได้ทำงานแล้วแต่ยังต้องอยู่ในสังคม 2. ต้องการนำความรู้ไปเผยแพร่ให้สังคมรอบข้างที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศได้ในทางอ้อม และ3. อยากทำอาหารให้ครอบครัวรับประทาน เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้สูงวัยยังต้องการเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชาติ ขนมอบ อาหารว่าง และอาหารอื่น ๆ จากที่กล่าวมา หลักสูตรฝึกอบรมอาหารไทยที่พัฒนาให้เหมาะสมสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับวัยผู้สูงอายุได้ โดยทำให้เกิดผลทางอ้อม คือ ผู้สูงอายุได้มีสังคม ไม่อยู่โดดเดี่ยว

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารท้องถิ่น ได้แก่ ข้าว มะพร้าว และน้ำตาล เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับวัตถุดิบจากท้องถิ่นไทย และแนวทางการปรุงอาหารไทยที่รับวัฒนธรรมการทำขนน มาจากโปรตุเกส หลักสูตรสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน ทางคณะนักวิจัยได้พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคการปรุงอาหารไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตในต่างแดน

 

รวมถึงการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีในต่างประเทศในอาหารไทยให้เหมาะสม และหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานทูต หรือ ภริยาทูต มุ่งเน้นที่จะสื่อสารวัฒนธรรมผ่านอาหารไทยที่มีกระบวนการปรุงที่ประณีตและตั้งใจ โดยมีวัถตุดิบของไทยที่มีรสชาติ และกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ผู้คนจากต่างถิ่นได้เข้าใจความเป็นมาของรากเหง้าวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย

ขอบคุณ เหล่าคณาจารย์ (จากชวา ) 1. อ.จันทร์จนา. ศิริพันธ์วัฒนา. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

2. ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ ที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน

3. อ.ราตรี เมฆวิลัย. อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

4. อ.พงศ์อนันต์. ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต

ขอบคุณน้องๆ ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้หลักสูตรนี้ เป็นไปอบ่างสนุกสนานและเกิดประโยชน์อย่างมาก

คลิปหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การประกอบอาหารไทยสุขภาพสำหรับ Grand Age ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ อาคาร 12 ห้องปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายงานจากห้องปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับเครือข่าย สถานทูต และชาวต่างชาติ ที่พำนักในไทย พ่อครัวแม่ครัวสถานทูตในไทย หรือกลุ่มชาวต่างชาติที่มาทำงานในไทย.   โครงการได้จัดให้มีการอบรมอาหารไทย 1 วันค่ะ

โดยมีการให้ความรู้จากอาจารย์ด้าน gastronomy เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของอาหารไทยและลงมือปฏิบัติทำอาหารไทย

ใช้เวลา 1 วัน

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net