วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เอกสารเจ้าฟ้าอุบลรัตนฯ”ทรงลาออกจาก‘ฐานันดรศักดิ์’


 

       Thursday, February 11, 2019

         จากการที่พรรค"ไทยรักษาชาติ" เสนอพระนามของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตายกรัฐมนตรีนั้น ก่อนอื่น

ก็ต้องย้อนไปดูกันก่อนว่า 'ฟ้าหญิง' ยังทรงอยู่ในฐานันดรศักดิ์ดังเดิมหรือเปล่า เพราะมีหลักฐานเป็นราชกิจจานุเบกษา ประกาศ

พระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2515 ซึ่งพรรค ทษช. และกกต. ควรชี้แจงให้กระจ่างด้วย

เพราะการเมืองจะต้องมีความเกี่ยวข้องในด้านต่างๆที่อาจกระทบต่อสถาบันเบื้องสูงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงก็ได้

 

 

 
ย้อนดูเอกสารประวัติศาสตร์‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนฯ”ทรงลาออกจาก‘ฐานันดรศักดิ์’
 
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 11.34 น.

ย้อนดูเอกสารประวัติศาสตร์‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนฯ”ทรงลาออกจาก‘ฐานันดรศักดิ์’

เมื่อวัประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ดังนี้ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษหน้า 1 

  

 

‘ปรีชาพล’เปิดใจบิ๊กเซอร์ไพรส์ เสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’แคนดิเดตนายกฯ

‘ปรีชาพล’เปิดใจบิ๊กเซอร์ไพรส์ เสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’แคนดิเดตนายกฯ

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 09.29 น.

‘ปรีชาพล’เปิดใจบิ๊กเซอร์ไพรส์ เสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’แคนดิเดตนายกฯ

8 ก.พ.62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) แถลงภายหลังยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกันและมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกฯของพรรค  ซึ่งกรรมการบริหารพรรคเห็นพ้องต้องกันว่าทูลกระหม่อมฯเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงได้ติดต่อและประสาน

โดยทูลกระหม่อมฯได้มีพระเมตตาตอบรับ และยินยอมให้พวกเรา พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อท่าน เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเป็นนายกฯในนามพรรคไทยรักษาชาติ  ในรายละเอียดคงไม่เหมาะสมที่เราจะไปพูดแทนท่าน ท่านทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “ทูบีนัมเบอร์วัน” ช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด หรือการที่พระองค์เป็นผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ท่านได้เดินทางทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนและปัญหาของประชาชน

“วันนี้จึงถือว่าเป็นพระเมตา ที่ท่านได้เสียสละและเมตตาลงมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านให้เกียรติตอบรับเป็นบัญชีนายกฯของพรรคไทยรักษาชาติ”

เมื่อถามว่า ทูลกระหม่อมให้เหตุผลในการตอบรับอย่างไร ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า คงจะไปตอบแทนท่านไม่ได้ แต่คิดว่าพรรคเราเน้นในเรื่องความคิดทันสมัย การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเท่าที่เห็นท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกและแนวคิดซึ่งสอดคล้องกับ ทษช. และคิดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปพูดแทนท่าน

ร.ท.ปรีชาพล กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะรอให้ทาง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติ และจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งว่าพระองค์ท่านจะได้เข้ามาช่วยทางพรรคอย่างไร แต่ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้

เปิดสาร'บิ๊กตู่'!นั่งบัญชีนายกฯ'พปชร.'หวังสร้างประโยชน์ประเทศชาติ

เปิดสาร'บิ๊กตู่'!นั่งบัญชีนายกฯ'พปชร.'หวังสร้างประโยชน์ประเทศชาติ

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 09.47 น.

8 ก.พ.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีสารจากนายกฯ แจ้งสื่อมวลชน โดยมีข้อความว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน นับเป็นเวลากว่าสิบปี ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศ พี่น้องทั้งหลายคงจำได้ว่า บ้านเมืองเราขณะนั้น ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ประชาชนแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย บางครั้งเกิดความรุนแรงถึงขั้นมีการใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าทำร้ายกัน การทำลายสถานที่ราชการ การทำลายการประชุมระดับชาติ จนเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศชาติ สถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2557 ผลก็คือการพัฒนาประเทศ การลงทุนและเศรษฐกิจเกิดสภาวะชะงักงัน การใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนไม่สามารถกระทำได้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ รวมถึงการจัดทำงบประมาณปี 2558 มีข้อติดขัดทางกฎหมาย มีทั้งทำได้ และทำไม่ได้ในบางเรื่อง ขณะนั้นไม่มีทางออกหรือแนวโน้มว่าสถานการณ์ จะกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยได้อย่างไร ซึ่งนับเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงและไม่เคยปรากฏขึ้นในประเทศมาก่อน

เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วงเวลาสี่ปีเศษที่ผ่านมาก็ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์จนกลับฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ บ้านเมืองมีความสงบสุขอยู่รอดปลอดภัย ประชาชนดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ ประเทศมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย การลงทุน การท่องเที่ยว มีความมั่นคงทางการเมืองทั้งในและระหว่างประเทศ ไม่มีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือความเคลื่อนไหวใดๆ ที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวม รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีเอกภาพจนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าสามารถแก้ไขปัญหาหมักหมมของประเทศที่การเมืองปกติไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย หรือเนื่องจากระยะเวลาการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาลที่สั้น และไม่ต่อเนื่อง ซ้ำยังมีการเกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในสังคมอยู่เป็นระยะ

พี่น้องประชาชนที่รัก ประเทศชาติของเราจะต้องเดินไปข้างหน้า ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางของประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา เพื่อเด็ก ๆ ในวันนี้จะได้มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า อยู่ในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุขมั่นคง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราประชาชนทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันนำพาประเทศในช่วงเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้ ที่สำคัญจะต้องมีรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ผมขอขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้เกียรติเชิญผมเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ ผมได้พิจารณาไตร่ตรอง และทบทวนอย่างรอบคอบแล้ว ในเรื่องนโยบายของพรรคว่าจะสามารถขยายผลสืบเนื่องสิ่งต่างๆ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการ หรือวางแนวทาง หรือริเริ่มไว้ได้หรือไม่  อีกทั้งพิจารณาหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องนโยบายและมาตรการด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน  ความต่อเนื่องในการบริหารและพัฒนาประเทศ ในห้วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังที่กล่าวข้างต้น  รวมทั้งพิจารณาภาพรวมของพรรคซึ่งประกอบด้วยสมาชิกหลากหลาย เช่น ตัวแทนภาคประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่ นักวิชาการ นักธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนนักการเมืองที่มีประสบการณ์ ถึงแม้บางคนเคยเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองก็ตาม และพิจารณาโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ

การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศ ถึงแม้ก่อนหน้านี้ผมจะเป็นทหารมาตลอดชีวิต แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย และผมมีความมั่นใจ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะสามารถร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชน นำพาประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมีความสงบสุข มีความสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งในสังคมอีกต่อไป

ดังนั้น ผมจึงขอตอบรับการเชิญโดยยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ผมขอยืนยันว่า ผมมิได้มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจใดๆ เพียงแต่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญอย่างแท้จริง โดยจะเร่งบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผมมีความคาดหวังว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ เราจะได้รัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ไม่มีการใช้วัฒนธรรมการเมืองเดิมๆ ที่มีการต่อรองผลประโยชน์หรือตำแหน่งเพื่อกลุ่มของตนเอง เพื่อให้ได้คนดี มีความสามารถมาบริหารราชการ โดยทุกคนต้องเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมเท่านั้น ทั้งนี้ผมพร้อมจะร่วมมือทำงานกับทุกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน"  ขอขอบคุณพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง และขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎหมาย และกติกาที่กำหนด สร้างมิตร สร้างความสามัคคี มุ่งทำบ้านเมืองให้เกิดสันติสุขเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืน

‘นันทเดช’แนะปชช.คิดให้ดีเลือกตั้งนี้มีแค่‘พวกขี้โกง-ไม่ขี้โกง’

‘นันทเดช’แนะปชช.คิดให้ดีเลือกตั้งนี้มีแค่‘พวกขี้โกง-ไม่ขี้โกง’

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 08.17 น.

‘นันทเดช’แนะปชช.คิดให้ดีเลือกตั้งนี้มีแค่‘พวกขี้โกง-ไม่ขี้โกง’

8 ก.พ.62 พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) และอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ศรภ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nuntdach Makswat ระบุว่า

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ได้มีการปฏิรูป ไปแล้วช่วงหนึ่ง โดยมุ่งไปสู่เรื่อง

การปราบนักการเมืองที่ทุจริต และยังให้สิทธิประชาชนตรวจสอบนักการเมืองมากขึ้น

เพราะการทุจริตของนักการเมืองนั้น เป็นปัญหาของประเทศไทย

มาแล้วกว่า 10 ปี โกงแล้วก็หนี ทิ้งหนี้สินไว้ให้ประชาชน

เพิ่มมากขึ้นๆ ทับถมกันมามากกว่า10ปี

และที่สำคัญ เรื่องนี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ ทหารต้องออกมาทำการรัฐประหาร

ป้องกันไม่ให้บ้านเมืองมันเลวร้ายไปจนประเทศชาติเสียหาย ซึ่ง

ไม่ใช่เพราะมาจาก ระบอบเผด็จการ หรือ ทหารอยากสืบทอดอำนาจ

ตามที่ยกมาพูดกันอยู่ทุกวันนี้

รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ได้ผ่านการรับรองจากประชาชน เกือบ

17 ล้านคน ส่วนกรณีที่ วุฒิสมาชิก มีสิทธิเข้ามาคัดเลือก นายกฯก็มาจาก

คำถามพ่วงของรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนก็ลงประชามติ รับรองมาเช่นกัน

แต่แปลกที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ออกมาคัดค้านรัฐธรรมนูญ

ซึ่งเป็นการแสดงออกว่า คนเหล่านั้น ไม่ได้ให้การเคารพต่อประชาชนเลย

ในขณะที่ปากเรียกตัวเองว่า"ฝ่ายประชาธิปไตย " เรียก ฝ่ายตรงข้ามว่า "เผด็จการ"

ทั้งๆที่ควรใช้คำว่า"พวกขี้โกง" กับ "พวกไม่ขี้โกง" มากกว่า

 

ครั้งนี้จะเลือก ส.ส.ก็ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อน ครับว่าควรจะ

เลือกใครบ้าง

 

‘ทษช.’แถลงการณ์! เหตุและผลเสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’บัญชีนายกฯพรรค

‘ทษช.’แถลงการณ์! เหตุและผลเสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’บัญชีนายกฯพรรค

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 09.59 น.

‘ทษช.’แถลงการณ์! เหตุและผลเสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’บัญชีนายกฯพรรค

8 ก.พ.62 พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) ออกแถลงการณ์หลังเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ทษช.ประกาศลั่นทำทุกวิถีทางสกัดสืบทอดอำนาจ(ชมคลิป)

ทษช.ประกาศลั่นทำทุกวิถีทางสกัดสืบทอดอำนาจ(ชมคลิป)

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 09.49 น.

ทษช.ยันเสนอพระนาม‘ทูลกระหม่อมฯ’ไม่ได้เปรียบ ชี้อยู่ที่ปชช.ตัดสิน เร็วไปพูดถึง‘รัฐบาลแห่งชาติ’

8 ก.พ.62 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) เปิดเผยถึงการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีของพรรคเพียงพระองค์เดียว โดยยืนยันว่า ในประเด็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งนั้น ตนคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ที่ประชาชนจะพิจารณา โดยทุกพรรคมีสิทธิ์เสนอขื่อนายกฯให้ประชาชนพิจารณา ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบใดๆทั้งสิ้น และขณะนี้เร็วไปที่จะบอกว่าพรรคไทยรักษาชาติจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพราะอยู่ที่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้ง หากพรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็คงมีการหารือกับพรรคอื่นๆ โดยเรายืนยันชัดเจนว่าพรรคสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจ ดังนั้นคงมีการคุยกับพรรคที่มีแนวทางเดียวกันหลังการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องรัฐบาลแห่งชาติคงเร็วไปที่จะพูดถึง ต้องรอผลการเลือกตั้งก่อน ซึ่งเรายืนยันว่าจุดยืนของพรรคยังเป็นหลักการประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นสิ่งสวยงาม สามารถให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน และยังเป็นกุญแจนำไปสู่การพัฒนาและนำพี่น้องประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบปัญหามานาน สิ่งสำคัญที่สุดประชาธิปไตยเป็นกุญแจเบื้องต้นหรือบันไดขั้นแรก ที่เราต้องข้ามไปให้ได้ เพื่อนำไปสู่บันไดขั้นที่สูงขึ้นต่อๆไป เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน

รอบโลกวันนี้ : 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ถกเครียดแก้วิกฤติเวเนฯ

มอนเตวิเดโอ - นานาประเทศประกอบด้วย สหภาพยุโรป 8 ประเทศแถบยุโรป และ 5 ประเทศแถบลาตินอเมริกากำหนดเปิดประชุมที่กรุงมอนเตวิเดโอ นครหลวงของอุรุกวัย เพื่อหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลา มีเป้าหมายเพื่อวางเงื่อนไขสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์สันติภาพทางการเมือง โดยสืบเนื่องมาจากการประชุมกลุ่มที่ริเริ่มโดยอียูเมื่อเดือนมกราคมและมีคอสตาริกา โบลิเวีย และเอกวาดอร์เข้าร่วมด้วย เมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร ขานรับการประชุมดังกล่าวและสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะนำไปสู่การเจรจา ด้าน นายฮวน ไกวโด ซึ่งประกาศตัวเองเป็นรักษาการประธานาธิบดีปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลโดยอ้างว่าเป็นการซื้อเวลา และเตือนให้กองทัพรับผิดชอบหลังจากทหารปิดกั้นสะพานข้ามพรมแดน ทำให้สหรัฐต้องออกมาเรียกร้องขอให้เปิดทางให้ขบวนรถความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการเข้าประเทศได้ นายมาดูโร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีน รัสเซีย ตุรกี คิวบา และอิหร่านปฏิเสธความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งหมด โดยมองว่าจะเป็นการเปิดทางให้สหรัฐส่งทหารเข้ามารุกราน

คุก 13 ปีอดีตผู้นำบราซิล

กูรีตีบา - ศาลเมืองกูรีตีบา ทางใต้ของบราซิล พิพากษาจำคุกนายลูอิส อิกนาชิโอ ลูลา ดา ซิลวา อดีตประธานาธิบดีบราซิล ที่รู้จักกันสั้นๆ ว่า “ลูลา” เป็นเวลา 13 ปี ในข้อหาความผิดใหม่อีกคดี คือยอมให้บริษัทก่อสร้าง 2 บริษัทซ่อมแซมปรับปรุงบ้านโรงนาแห่งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับประกันว่า ทั้งสองบริษัทจะได้ทำสัญญากับปิโตรบราส บริษัทน้ำมันของรัฐบาล ขณะนี้ นายลูลา กำลังรับโทษจำคุก 12 ปี ในข้อหาทุจริตในคดีอื่นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว เขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่เมืองกูรีตีบา นายลูลา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี 2003-2010 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังเพื่อขัดขวางมิให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว นายลูลา สู้คดีล่าสุดนี้ด้วยการระบุว่า บ้านโรงนาดังกล่าวไม่ได้เป็นของเขาและโฉนดที่ดินก็เป็นชื่อของเพื่อนของเขา แต่ผู้พิพากษากล่าวว่า ครอบครัวของนายลูลาไปที่ฟาร์มแห่งนี้บ่อยมาก ราวกับว่าเป็นเจ้าของเอง นอกจากนั้น เพื่อนที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของก็เคยกล่าวว่า ครอบครัวของนายลูลา ไปใช้สถานที่แห่งนี้มากกว่าครอบครัวของเขา โดยค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านโรงนาแห่งนี้คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 270,000 ดอลลาร์

เสนอชื่อชิงปธ.เวิลด์แบงก์

วอชิงตัน - ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เสนอชื่อนายเดวิด มัลพาสส์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้านกิจการระหว่างประเทศ ให้เข้ารับการพิจารณาคุณสมบัติจากสมาชิกของธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่ หากนายมัลพาสส์ได้รับการรับรองจากสมาชิกธนาคารโลกทั้ง 189 แห่ง ซึ่งรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ และโคโซโว เขาจะเป็นประธานธนาคารโลกคนที่ 13 ต่อจากนายจิม ยอง-คิม นักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2555 และลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา เร็วกว่ากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ถึง 3 ปี หลายฝ่ายคาดว่านายมัลพาสส์ซึ่งเป็นตัวแทนของสหรัฐมีโอกาสมากที่สุด เนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของธนาคารโลกถึงร้อยละ 16 ของงบประมาณทั้งหมด ตำแหน่งประธานธนาคารโลกจึงกลายเป็นธรรมเนียมที่จะตกเป็นของผู้แทนจากสหรัฐมาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเมื่อปี 2487

 

หมอกปกคลุมทั่วเมืองชัยนาท เตือนใช้รถเปิดไฟหน้า-ลดความเร็ว

หมอกปกคลุมทั่วเมืองชัยนาท เตือนใช้รถเปิดไฟหน้า-ลดความเร็ว

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 09.58 น.

8 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่ จ.ชัยนาท ในสัปดาห์นี้มีความแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง โดยเช้าวันนี้กลับมามีอากาศที่ค่อนข้างเย็นอีกครั้ง ทำให้มีหมอกลงจัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ที่สายหมอกสีขาวลงปกคลุมอย่างหนาแน่น ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง ส่งผลให้การสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะเรือข้ามฟากที่ให้บริการระหว่างฝั่ง ต.ท่าชัย กับ ตัวเมืองชัยนาท ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือมากขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศที่มืดมัว

ขณะเดียวกัน การสัญทางบกบนถนนสายต่างๆ ก็มีสายหมอกสีขาวปกคลุมหนาแน่นเช่นกัน โดยเฉพาะที่บริเวณ 4 แยกแขวงการทางชัยนาท เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทต้องคอยแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น โดยขอให้เปิดไฟหน้า และลดความเร็วลงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพอากาศลักษณะนี้ด้วย

 
 
 
 

............................................................

8 กุมภาพันธ์ 2562 

 

โดย นายยั้งคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net