วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ม.ล.ปนัดดาเผยพระราชโองการถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินทุกอย่างถือว่ายุติ


 โดย: ผู้จัดการออนไลน์
 
 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล(แฟ้มภาพ)
 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล (แฟ้มภาพ)

 

วันนี้ (13 ก.พ.) ในระหว่างการสนทนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน" แก่ข้าราชการ ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความสนใจ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษได้เรียนถาม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องพระบรมราชโองการและพระราชโองการของพระมหากษัตริย์ ในฐานะทายาทผู้สืบตราจุลจอมเกล้าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

ม.ล.ปนัดดา ตอบว่า ได้รับการสั่งสอนอบรมมาแต่เด็กจากบิดา คือ อดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล ผู้เป็นหลานชายใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้มีศักดิ์เป็นท่านย่าของ ม.ล.ปนัดดา ว่า
 
พระบรมราชโองการและพระราชโองการ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า 'The Royal Command' ของพระมหากษัตริย์ถือเป็นเรื่องอันมีความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินมาช้านาน ในทางจารีตประเพณีถือเป็นที่เทิดทูนบูชาสูงสุดแห่งชีวิต ปวงชนชาวไทยจักน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม หรืออาจกล่าวได้ว่า เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในเรื่องใดๆ อันเป็นพระบรมราชโองการและพระราชโองการของพระมหากษัตริย์

“เมื่อครั้งพ่อของกระผมยังมีชีวิตอยู่ ได้เล่าให้ฟังว่า คราวใดที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้รับพระบรมราชโองการจากในหลวง ท่านจะกราบถวายบังคมบูชาและเทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมราชโองการและพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริย์ และน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์นั้นและเพื่อยังความเป็นสิริมงคลสูงยิ่งแก่ผู้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทสืบไป

“จากกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทางการเมือง กระผมมองว่าถึง ณ เวลานี้ ทุกผู้ทุกฝ่ายต้องยุติการกล่าวอ้างหรือกล่าวพาดพิงพระนามอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกอย่างถือว่าเป็นที่ยุติ" ม.ล.ปนัดดากล่าว
 
 
ขอบคุณ MGR Online
 
วุธวารสวัสดิ์วัฒนาค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net