วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงชี้วิถีชำระจิตใจ


โดย ไทยรัฐออนไลน์

 

 

จากงานวันมาฆบูชา “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ใจความว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง สั่งสอนพุทธบริษัทให้ตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตใจว่า

“คนมีปัญญา ทำจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายาก ให้ตรงได้เหมือนช่างศรทำลูกศรให้ตรงได้” ฉะนั้นการ อบรมจิตใจให้ถึงความเป็นบัณฑิตผู้เจริญด้วยสติปัญญา ย่อมเป็นวิถีทางของการเป็นพุทธศาสนิกชน

แต่หนทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิต ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมเป็นหนทางสายเอก ด้วยอำนาจพระมหากรุณา จึงประทานโอวาทปาฏิโมกข์เป็นบทสรุปวิถีทางอบรมจิตใจของพุทธบริษัทไว้ 3 ประการ กล่าวคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ดังที่เรียกว่า หัวใจของพระพุทธศาสนา

เนื่องในดิถีมาฆบูชา ขอพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าใช้โอกาสนี้ เร่งสำรวจจิตใจของตน ด้วยอำนาจแห่งความโลภ ความโกรธ และความหลงอันเปรียบประดุจศรที่ยังคดงอประการใดบ้าง

เมื่อพบแล้ว จงหันมาเอาใจใส่ ศึกษาปริยัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องแผ้ว จนยกระดับสู่ขั้นปฏิบัติธรรมเปรียบประดุจการทำลูกศรให้ตรง นำไปสู่การบรรลุถึงปฏิเวธธรรมอันเป็นเป้าประสงค์ได้สมมโนปณิธาน." 

 

ขอบคุณ ไทยรัฐออนไลน์

สิริสวัสดิ์ศุกรวารค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net