วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แสตมป์ชุดพระ เพื่อเป็นมิตรพลีแด่ "คุณfebruary26" เพื่อนบล็อกค่ะ


 

ความคิดเห็นที่ 4 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้  (1)
february26 วันที่ : 14/02/2019 เวลา : 10.42 น. 
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510 
The twenty-six of February  
ip : 171.6.130.22/192.168.52.239 
 
งดงามมากครับ

**ไม่ทราบว่า สแตมป์ที่เป็นรูปพระเคยจัดทำหรือเปล่าครับ

 

ความคิดเห็นที่ 5 february26 ถูกใจสิ่งนี้  (1)
vinitvadee วันที่ : 14/02/2019 เวลา : 10.53 น. 
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2 
ip : 118.172.180.147/192.168.52.239 
 
ขอบพระคุณน้าแบงค์ค่ะ
แสตมป์รูปพระน่าจะยังไม่เคยทำค่ะ น้าแบงค์รอนะคะ จะทำให้ค่ะ 

 

 

งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

๓ ตุลาคม ๒๔๕๖

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

 

หลวงตามหาบัว

พระอาจารย์ฝั้น 

 

 

พระเกจิอาจารย์

พระเบญจภาคี

แสตมป์พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม

 

 

 

 

พระเบญจภาคี

หลวงปู่โต หลวงปู่ทวด

หลวงปู่มั่น ครูบาศรีวิชัย

 

พระแบบเชียงแสน พระแบบสุโขทัย พระแบบอู่ทอง พระแบบอยุธยา

 

พระปางลีลา

 

พระประจำวันอาทิตย์

 พระประจำวันพุธ

 

วิสาขบูชา ๒๐๑๓

วิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

 

๑๐๐ ปี ชาตกาล ปัญญานันทภิกขุ

สองศรีพระศาสนา

 

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด

จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่า สังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได้เลย

ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้ง พร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ผลงานเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม, ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และเป็นสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์

 

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์คนสำคัญของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) และผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต 

พระพรหมมังคลาจารย์กำเนิดที่ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เดิมมีนามว่า ปั่น เสน่ห์เจริญ หลังใช้ชีวิตฆราวาสจนมีอายุได้ 18 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทนาราม จังหวัดระนอง

โดยมีพระรณังคมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีพระจรูญกรณีย์เป็นอุปัชฌาย์เมื่อปี พ.ศ. 2474 

 

ตัดความมาจาก พระธรรมโกศาจารย์ - พระพรหมมังคลาจารย์

 

ขอบคุณ วิกิพีเดีย

สืรืสวัสดิ์โสรวาร สิริมานโชติฉายฉานค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net