วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เก็บตกเทศกาลBangkok Design Week 2019 ฟินฝุดๆกับทริปWest Side Story by The Cloud


ขอเก็บตกเรื่องจากกิจกรรมเทศกาล Bangkok Design Week 2019  ข้าพเจ้าได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมที่ เดอะคลาวด์ร่วมมือกับ TCDC จัดทริปสำรวจประวัติศาสตร์และศิลปะแบบตะวันตกผ่านสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆ ในย่านเจริญกรุง

 

เริ่มต้นจากการเดินเท้าเข้าสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ชาติยุโรปชาติแรกที่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับสยาม และเป็นมิตรกับประเทศไทยมา 500 ปีแล้ว โดยเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ฟรานซิสกู วาช ปาตตู (Francisco Vaz Patto) มาต้อนรับพวกเราด้วยตนเอง

เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ฟรานซิสกู วาช ปาตตู (Francisco Vaz Patto) ในภาพ ซ้ายมือ

 

จากนั้นไปต่อที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร และหอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อนปิดท้ายปาร์ตี้น้ำแดง แสนชื่นใจกันที่สถาปัตยกรรมของอาคาร East Asiatic ที่ริมน้ำเจ้าพระยาในยามเย็น กับผศ.ดร.พีรศรี โพวาทองอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคารโบราณ และอภิชาติ กิตติเมธาวีนันท์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องคริสต์ศาสนาในประเทศไทย

บางรักเจริญกรุงเกี่ยวข้องกับชาวตะวันตก อย่างไร ตั้งแต่เมื่อไหร่?

ผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง

พื้นที่บางรัก เติบโตขึ้น พร้อมกับการเข้ามาของชาวตะวันตก ในช่วงรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องจนถึงรัชกาลที่ 5 โดยที่มีการ พัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการตั้งถิ่นฐานของชนต่างชาติ ชาวต่างชาติต่างๆ รัฐบาล ในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ก็ทรงมีนโยบายในการวางผังเมือง การตัดถนนเพื่อให้ชนต่างชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีการตั้งอาคารต่างๆอยู่กันเป็นโซนเป็นพื้นที่ และมีกงสุลมีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้ารวมทั้งอาคารสำนักงาน สำหรับทริปวันนี้เราเริ่มกันที่สถานทูตโปรตุเกส ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ชาวตะวันตกเข้ามาตั้งสถานกงสุลอยู่ในกรุงเทพฯ แสดงถึงการรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีทางการค้าและการทูต ของประเทศไทยกับยุโรป ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเขตบางรัก

เซอร์จอห์น  เบาว์ริง  ภาพจาก thaipolitichistory

วันที่ 18 เมษายน 2398 มีการลงนามใน สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง (Bowring Treaty) ซึ่งเป็นสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอังกฤษ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
สนธิสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกได้รับการจัดเก็บภาษีอย่างหนัก   สนธิสัญญาดังกล่าวยังอนุญาตให้จัดตั้งกงสุลอังกฤษในกรุงเทพฯและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้

ห้างสิงโต ทุกวันนี้ก็ยังเป็นห้างสรรพสินค้าOP Place (แต่วันนี้ ไม่ได้เข้าไปชม)

เมื่อเดินต่อเนื่องมาก็จะพบสถานที่ต่างๆเช่นห้างที่ชื่อเดิมคือชื่อห้างสิงโตในทุกวันนี้ก็ยังเป็นห้างสรรพสินค้า พื้นที่โบสถ์อัสสัมซิ่งมีทั้งโรงเรียน ตั้งสำนักงานของโบสถ์ และอาสนวิหาร อันเป็นพื้นที่ทางสังคมของคนคาทอลิกในกรุงเทพในสมัยนั้น และ ห้างอีสต์เอเชียติก เก่า ซึ่งเป็นธุรกิจระหว่างประเทศสำคัญ แห่งหนึ่งของโลก ที่มาตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ระหว่างทาง เราก็เดินผ่าน สถานที่อื่นๆเช่นโรงแรม Oriental หรืออาคารบ้านเรือนต่างๆตามแนวซอยถนนซอยสวนพลู ซึ่งทำให้เราเห็นความหลากหลาย ของมรดกทางสถาปัตยกรรม ต่างยุคต่างสมัยกัน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 5 6 เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 9

สถานทูตโปรตุเกส

สถานทูตโปรตุเกสเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในช่วง ปลายรัชกาลที่ 4 มีการใช้สถาปัตยกรรมเครื่องตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิค แต่มีการปรับให้เข้ากับสภาวะอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา มีการทำระเบียง ที่ด้านริมแม่น้ำ มีหลังคาสูงโปร่งเพื่อกันแดดฝน เป็นอย่างดี

นกยูง ที่สวนโปรตุเกส ออกมาเดินทักทายผู้มาเยือนอย่างคณะของเรา

 

ระบบระบายน้ำที่สามารถรองรับเวลาหน้า น้ำหลาก

ระเบียง ที่ด้านริมแม่น้ำ

 

 

อาสนวิหารอัสสัม

อาสนวิหารอัสสัม เป็นอาสนะวิหารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นที่ประทับของพระสังฆราช อาการหลังนี้ ยังเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม เพราะเราสามารถเห็นศิลปกรรมโบราณทั้งภายในและภายนอก โดยภายในเราจะเห็นว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ  เล่าเรื่องการที่พระแม่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นชื่อของอาสนวิหารหลังนี้เอง

 

ภายในก็ยังมีการประดับประดาตกแต่งด้วยกระจกสี ภาพวาดอื่นๆมากมาย ซึ่งทำให้ย่านบางรักโดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญกรุง มีมรดกสถาปัตยกรรมตะวันตก สืบมาจนถึงทุกวันนี้

สร้างสมัยรัชกาลที่5

ตะปูที่ใช้ก่อสร้างอาคาร แต่เดิม อายุกว่าร้อยปี

อาคารสมัยรัชกาลที่6

อาคารสมัยรัชกาลที่7

ห้างอีสต์เอเชียติก

 

การค้าขาย ติดต่อทางน้ำ /อาคารมีลักษณะของอาคารสำนักงาน 

ปัจจุบัน/เก่า

ห้างอีสต์เอเชียติกเป็นอาคารสมัยต่อมาสร้างเมื่อประมาณปี 2444 โดยสถาปนิกชาวตะวันตกซึ่งอาคารมีลักษณะของอาคารสำนักงาน สง่างาม โก้ ตามรูปแบบ สถาปัตยกรรมตะวันตก มีการทำทางเข้าเป็นบันไดจากภายนอก สำหรับประชาชนขึ้นไปติดต่อธุรกิจค้าขาย

ปิดท้ายที่สถาปัตยกรรมของอาคาร East Asiatic ที่ริมน้ำเจ้าพระยา

พื้นที่บางรัก มี สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นอาคารราชการของไทย อย่างเช่นศุลกสถาน สถานทูต ของตะวันตก หรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้า มีแต่อาการของโบสถ์อัสสัม ก็ใช้สถาปัตยกรรมคลาสสิค เป็นภาษาร่วม ที่ใช้กันทั่วโลกในสมัยช่วงรัชกาลที่ 5

ที่อาสนวิหาร อัสสัม ยังคงเป็นที่ประกอบกิจกรรมของสังคมจนทุกวันนี้

อ่านเรื่องราาวเกี่ยวกับบทความนี้ และถนนเจริญกรุง

ว่ากันว่าที่นี่มี Hidden place ..Redefining the District สรรค์สร้าง...เจริญกรุง  

เดินเท้า ย่านบางรัก ตอน “ เจริญกรุงรำลึก.. เปิดรั้วคอนแวนต์ ”

 

พิธีเปิด โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง และงาน Co–Create Test Day

150ปีถนนเจริญกรุง..ถนนสายแรกของไทย!!ชวนสัญจรหวานฉ่ำรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

 

เดินสาย..เจริญกรุง-บางรักอลังการ๘ประติมากรรมนูนต่ำในอาคารสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิก..ตะลึงกับโถงไร้เสา

 

ตราไปรฯ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ในชุดโสฬศ พิมพ์ในปี๒๔๒๖

ถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2407

เปิดบ้านเลขที่1ตรอกกัปตันบุช..ควันหลงBangkok Design Week 2018

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net