วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเมินความเข้มของอารมณ์ต่อประเด็นทางการเมือง


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้ห่วงใยประชาชนในช่วงนี้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมือง ซึ่งมีความขัดแย้งทางด้านความคิดสูง นำไปสู่ความตึงเครียดและอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครอบครัว ญาติมิตร ไม่ปกติ

จึงออกแบบประเมินความเข้มของอารมณ์ตนเอง  ว่าอยู่ในระดับใด  ลองตอบคำถามเหล่านี้ดู

1.ฉันมักมีอารมณ์เสียเวลาคุยเรื่องการเมือง (  ใช่  , ไม่แน่ใจ , ไม่ใช่ )

2.เวลาคนพูดเรื่องการเมืองที่ฉันไม่เห็นด้วย ฉันอดไม่ได้ต้องเถียงเสมอ ( ใช่, ไม่แน่ใจ , ไม่ใช่ )

3.ฉันหมกมุ่นเรื่องการเมืองจนลืมเรื่องบ้านฉัน ( ใช่ ,ไม่แน่ใจ , ไม่ใช่ )

4.ฉันกลัวว่า จะเกิดเรื่องร้ายแรงกับประเทศไทยตลอดเวลา ( ใช่ , ไม่แน่ใจ ,ไม่ใช่ )

5.ฉันมักพยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดทางการเมืองของฉันเสมอ( ใช่ ,ไม่แน่ใจ,ไม่ใช่ )

ใช่ = 2            ไม่แน่ใจ =1                 ไม่ใช่ =0

นำคะแนนที่รวมได้มาแปลผลดังนี้

กลุ่มที่1  ได้คะแนน 0-2 คะแนน  แปลว่า อารมณ์ทางการเมืองปกติ คือเป็นผู้เปิดรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และตระหนักเพียงว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองที่อาจไม่ตรงกันได้

กลุ่มที่2 ได้คะแนน 3-5 อารมณ์ทางการเมืองอยู่ระดับปานกลาง มีจุดยืน และรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ แต่มีความเสี่ยงที่จะเครียดและเกิดขัดแย้งกับผู้อื่นได้ถ้ายังหมกมุ่นต่อไป ควรหากิจกรรมอื่นๆทำ เช่นเที่ยว  หรือออกกำลังกาย

กลุ่มที่3 ได้คะแนน 6-10  อารมณ์การเมืองค่อนข้างรุนแรง จึงเสี่ยงต่อภาวะเครียดและขัดแย้งกับผู้อื่นได้สูง จึงไม่ควรเปิดรับสื่อที่นำเสนอความขัดแย้งทั้งวัน ควรหากิจกรรมอื่นๆทำบ้าง  หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นทางการเมืองในสถานการณ์หรือบุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรง

ลองทำแบบทดสอบกันดู  เพื่อประเมินสภาวะทางอารมณ์ของเรา

 

โดย สมชัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net