วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อ.ชินผู้ปั้นสุนัขทรงเลี้ยง คงศักดิ์ผู้ออกแบบตกแต่งพระราชวังเป็นศิลปินแห่งชาติ


 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

 

"วิษณุ" ประกาศ 12 รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 61 "ชิน ประสงค์" ผู้ปั้นสุนัขทรงเลี้ยง "คงศักดิ์ ยุกตะเสวี" ผู้ออกแบบตกแต่งพระราชวัง มาเลเซีย บรูไน และอาคารสถานที่ของบุคคลสำคัญต่างประเทศ "เพชรา เชาวราษฎร์" มีผลงานหนัง 300 เรื่อง

วันนี้ (21 ก.พ.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน แบ่งเป็นสาขาทัศนศิลป์ 4 คน สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน และสาขาศิลปะการแสดง 6 คนที่ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน

ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่ 1. นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม) 2. นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม) ส่วนประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ 3 นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า) และ 4 นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร นายเสน่ห์ สังข์สุข

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ 1. นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) 2. นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล ได้แก่ 3. นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
 
4. นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) ประเภทภาพยนตร์และละคร ได้แก่ 5 นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และ 6. นางเอก ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) (ภาพยนตร์) 

นายวิษณุ กล่าวว่า นายชิน ได้สร้างสรรค์ผลงานปั้นประติมากรรมไว้มากมาย และมีผลงานสำคัญๆ คือ ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐาน ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีและผลงานชิ้นสำคัญอื่นๆ
 
ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง 12 สุนัข ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2559 ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
 
และภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายชินประสงค์ ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากร ให้ปั้นประติมากรรม “คุณทองแดงและคุณโจโฉ” สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อนำไปประดับข้างพระจิตกาธาน พระเมรุมาศ

ส่วนนายคงศักดิ์ ในวงการยกย่องเป็นสถาปนิกเอก มีผลงานโดดเด่นในต่างประเทศและเป็นที่รู้จักมากกว่าในประเทศไทย โดยเป็นผู้ออกแบบและตกแต่งพระราชวัง พิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่สำคัญๆ และของบุคคลสำคัญๆหลายประเทศในโลก
 
เช่น บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีปูติน ประเทศรัสเซีย พระราชวังสุลต่าน แห่งมาเลเซีย พระราชวังของบรูไน และบ้านของบุคคลสำคัญของนานาชาติอีกหลายแห่ง รวมทั้งอาคาร โรงแรม ที่บริษัทเกี่ยวข้องและตั้งอยู่ในต่างประเทศ ที่สำคัญขณะนี้ท่านสนใจในงานสถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ดูเป็นที่พักของคนป่วยแต่เป็นที่สวยงามเหมาะสมทันสมัย

ขณะที่ เพชรา เชาวราษฎร์ เป็นนางเอกของคนไทยตลอดกาล แสดงภาพยนตร์มา 300 เรื่อง ทำกำไรให้แก่ผู้สร้าง แม้ว่าจะหยุดการแสดงภาพยนตร์ไประยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากปัญหาสุขภาพด้านในตา และปัจจุบันยังทำงานเบื้องหลังงานบันเทิง รายการเพลงทางวิทยุ และอยู่เบื้องหลังงานภาพยนตร์หลายชิ้น จึงเป็นผู้ที่มีผลงานต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการฯจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ

นายวิษณุ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50, บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง
 
และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท

นายวิษณุ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือวัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • อบคุณ MGR Online
  • สวัสดิ์สิริชีววารค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net