วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระจักรพรรดิเร่งให้ญี่ปุ่น ‘เปิดกว้างต่อโลกภายนอก’ เพิ่มมากขึ้น


โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

<i>สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (ที่2จากขวา) ขณะทรงมีพระราชดำรัส  เคียงข้างสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ (ขวา) ระหว่างพระราชพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.) ณ โรงละครแห่งชาติในกรุงโตเกียว </i>
 
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (ที่ 2 จากขวา) ขณะทรงมีพระราชดำรัส เคียงข้างสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ (ขวา) ระหว่างพระราชพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.) ณ โรงละครแห่งชาติในกรุงโตเกียว

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ของญี่ปุ่น ทรงรบเร้าประเทศของพระองค์ให้เปิดกว้างต่อโลกภายนอก ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.) ก่อนหน้าที่จะทรงสละราชสมบัติในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

พระจักรพรรดิอิกิฮิโตะ จะทรงสละราชบัลลังก์ในวันที่ 30 เมษายนนี้ จากนั้นเจ้าชายมกุฎราชกุมารนารุฮิโตะ ก็จะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบแทนในวันรุ่งขึ้น

“ประเทศชาติของเราได้ปลูกฝังอบรมวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา ในฐานะที่เป็นประเทศเกาะ” พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสในพระราชพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว

“เนื่องจากโลกเกิดการโลกาภิวัตน์ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าพวกเราในเวลานี้จำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างต่อโลกภายนอกให้มากขึ้น สถาปนาจุดยืนฐานะของพวกเราเองให้มั่นคงด้วยสติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ด้วยความจริงใจ”

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะยังทรงพรรณนาถึงความยากลำบากของพระองค์ ในการกำหนดบทบาทฐานะของการเป็นจักรพรรดิในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมกับตรัสว่าพระองค์หวังว่าเหล่าทายาทซึ่งสืบต่อจากพระองค์ จะทรงขบคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับฐานะความเป็นจักรพรรดิของตนเอง

“ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิ ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาขบคิดพิจารณาว่าข้าพเจ้าควรที่จะวางตนอย่างไรในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์” สมเด็จพระจักรพรรดิซึ่งเวลานี้ทรงมีพระชนมายุ 85 พรรษาตรัส และพูดถึงกระบวนการนี้ของพระองค์ว่า “ยาวนานอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด”


<i>สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (กลาง) และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ (ที่ 2 จากขวา) เสด็จพระราชดำเนินลงจากเวที ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.) </i>
 
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (กลาง) และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ (ที่ 2 จากขวา) เสด็จพระราชดำเนินลงจากเวที ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.)

 
ฐานะความเป็นจักรพรรดินั้นถือเป็นประเด็นอันอ่อนไหวในญี่ปุ่น เนื่องจากสงครามในอดีตช่วงศตวรรษที่ 20 ของญี่ปุ่นกระทำขึ้นในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ พระราชบิดาของอากิฮิโตะ ซึ่งได้เสด็จสวรรคตไปในปี 1989

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงรับบทบาทความเป็นจักรพรรดิที่เป็นแบบสมัยใหม่มากกว่า นั่นคือในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของรัฐ อันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่พระจักรพรรดิองค์ก่อนๆ รวมทั้งพระราชบิดาของพระองค์ด้วยนั้นได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็นกึ่งเทพเจ้า

จักรพรรดิอากิฮิโตะยังได้ทรงขยายบทบาทของพระองค์ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ต่างๆ ของญี่ปุ่นด้วยความกระตือรือร้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเยียนเหยื่อผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบกระเทือนจากสงครามโลกครั้งที่ 2

เจ้าชายมกุฎราชกุมาร นารุฮิโตะ พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์ ก็ทรงประกาศท่าทีว่าจะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระราชบิดา

ในพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 59 ปี เจ้าชายนารุฮิโตะทรงให้คำมั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะธำรงรักษาความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์กับสาธารณชนเอาไว้ และ “ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของรัฐให้สมบูรณ์”


<i>พสกนิกรลงนามถวายพระพรในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.) </i>
 
พสกนิกรลงนามถวายพระพรในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เมื่อวันอาทิตย์ (24 ก.พ.) 
 
"ทรงพระเจริญ"
 
 
ขอบคุณ MGR Online
 
สิริสวัสดิ์จันทรวารค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net