วันที่ อังคาร มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ของรักของหวงหัตถกรรมล้ำค่ารักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์กรมหาชน หรือ  SACICT เปิดเวทียิ่งใหญ่ ดึงนักสะสมชั้นนำของเมืองไทย นำงานศิลปะหัตถกรรมล้ำค่า หาดูยาก เผยแพร่ให้ร่วมชื่นชมในงานเสวนาของรักของหวงหัตถกรรมล้ำค่ารักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2562 ที่ศูนย์ ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นักสะสมคนสำคัญร่วมเวทีถ่ายทอดแรงบันดาลใจกับการสะสมผลงานเป็นของรักของหวงที่น่าสนใจของงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ด้านประวัติศาสตร์มากมายได้แก่อาจารย์ปรเมศ บุณยชัย นักสะสมกระดุมโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 คุณศักดิ์ชัย กาย นักสะสมผ้า จากทั่วโลก งานโบราณวัตถุ และเครื่องดนตรีโบราณ​ ดร. สุรัตน์ จงดา นักสะสมเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นสมัยรัชกาลที่ 5 และคุณขยันศรีสกุลวันนักสะสมงาน เชี่ยนหมากมาก ที่สุดในประเทศ

 

 นางอัมพวัน  พิชาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT มีบทบาทในด้าน การส่งเสริม เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ในงานศิลปหัตถกรรม และส่งเสริมการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์สู่ความร่วมสมัยและเชิงพาณิชย์ ได้เห็นถึงความสำคัญการถ่ายทอดองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม ที่สะท้อนถึงซึ่งภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์เชิงช่างและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูง ที่มีการสะสมไว้เป็นสมบัติล้ำค่า ของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนักสะสม จึงได้จัดงานเสวนาและนิทรรศการ ของรักของหวง หัตถกรรมล้ำค่ารักษาไว้ให้ ถึงลูกหลาน ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ นักสะสมผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม ครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ได้มีโอกาสพบปะได้แลกเปลี่ยนมุมมองถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์ในงานศิลปหัตกรรมร่วมกัน ระหว่างนักสะสมชั้นนำหลากหลายวงการ รวมทั้งนักสะสมในวงการบันเทิง ดารานักแสดงกว่า150 ชิ้น


ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานสะสมของรักของหวงของผู้อยู่ในวงการนักสะสมจากหลากหลายสาขาวงการอาชีพ

ผลงานหลายชิ้นมีอายุมากกว่า 200 ปีที่ไม่สามารถหาชมได้อีกแล้วอาทิ 


อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญงานผ้าและประวัติศาสตร์นำผลงานจานเชิงโบราณ ตลับเงินโบราณมาจัดแสดง


คุณศักดิ์ชัย กาย

คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการผู้ก่อตั้งนิตยสาร Lips นำงานเครื่องดนตรีโบราณ ไวโอลิน ซอสามสาย​


 อาจารย์ประเมษฐ์​ บุญยชัย นักสะสมกระดุมโบราณนำผลงานกระดุมโบราณ สมัยรัชกาลที่ 5


 

ดร.สุรัตน์  จงดา นักสะสมเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นโบราณ สมัยรัชกาลที่ 5


 

คุณขยันวิทย์ ศรีสกุลวรรณ นักสะสมเชี่ยนหมากโบราณมากที่สุดในประเทศกับเชี่ยนหมาก โบราณอายุกว่าร้อยปี


 คุณพุทธพงษ์ เพียรเจริญ นักสะสมอัญมณีเครื่องทอง โบราณนำกระเป๋าราตรีโบราณ มาจัดแสดง

 

 


 

ดร.อนุชา ทีรคานนท์ นักสะสมผ้าและวัตถุโบราณ นำเตียบโบราณและกรรไกรตัดหมากโบราณ อายุกว่า 200 ปีมาจัดแสดง และคุณภูศิลป์  วารินทร์รักษ์​ (เต๋า)นักร้องนักแสดงและเป็นนักสะสมรุ่นใหม่ นำผ้าพื้นถิ่นและผ้าชาติพันธ์ุ มาจัดแสดง

 

 

 

ผู้อำนวยการฯ กล่าวเสริมว่า การสะสมวัตถุสิ่งของที่มีความหลากหลายอาจเกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่มีความแตกต่างกันไป บางคนเกิดจากความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวมาตั้งแต่วัยเด็กหรือเกิดขึ้นจากความผูกพันที่เห็นบรรพบุรุษเก็บสะสมสิ่งนั้นจึงผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตเรื่อยมา 

งานจัดแสดง ผลงาน ของรัก ของหวง หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 8 .00 น. 17.00 น. ณ ห้องแพรวาชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจ สามารถเข้าชม ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net