วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ หลวงพ่อเลียบ ปญญฺสิริ วัดเลา .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ หลวงพ่อเลียบ ปญญฺสิริ วัดเลา .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรับจ้างผลิตเหรียญพระและเหรียญที่ระลึกต่างๆ   งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

“… ท่านทั้งหลายหวังในบารมีให้ปกเกล้าบ้านเมืองนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าคิด เพราะว่าบ้านเมืองประกอบด้วยบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องทำด้วยตนเองตามหลักของพุทธศาสนา แต่ละคนจะต้องการอะไร ก็ต้องการความสุขคือความสงบ และความสุขและความสงบนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยตัวเอง ฉะนั้นที่จะให้คนอื่นมาปกป้องรักษาก็เป็นสิ่งที่ยาก ถ้าตัวเองไม่ทำ 

อันนี้เป็นข้อที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และผู้ถือตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนต้องพึ่งตัวเอง มิใช่พึ่งคนอื่น แต่การที่จะอาศัยคนอื่นก็อาศัยได้ โดยดูผู้อื่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และคอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นที่เราเห็นว่าปฏิบัติดีชอบ ได้พูด ได้แนะนำ ดังนี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยผู้อื่นได้ ฉะนั้น ก็จะต้องมีการพิจารณาของตัวเองว่าผู้นั้นควรเป็น ผู้ที่น่าจะดูการปฏิบัติ หรือฟังข้อแนะนำในการปฏิบัติ และทำตามหรือไม่ อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลได้บรรลุถึงความสำเร็จความสุขได้ …”

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 แก่ผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2523

 

 

 

ด้านหน้าเหรียญ

 

 

ด้านหลังเหรียญ

 

 หลวงพ่อเลียบ วัดเลา

ท่านเกิดเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2412 ในแผ่นดินองค์รัชกาลที่ 5 ที่บ้านปากคลองภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี จังหวัดในอดีตที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นกรุงเทพมหานคร ฐานะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเทศไทยคือฝั่งธนบุรี เป็นบุตรของนายทัดและนางเปลี่ยน ทิพยทัศน์ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน เมื่อในวัยเยาว์ได้ศึกษาอักขระในสมัยในสำนักพระครูพุทธพยากรณ์ (กล้ำ) วัดอัปสรสวรรค์ อุปสมบทเมื่อปีพ.ศ. 2434 โดยมีพระอาจารย์ทัดวัดสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม) วัดหนังเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมณธรรมสมานาม (แสง) วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าปุญญสิริ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและสวดปาติโมกข์จนเจนจบย้ายไปวัดขุนจันทร์ เพื่อศึกษาวิปัสสนาธุระกับหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง จนได้รับการยกย่องจากหลวงปู่เอี่ยมว่ามีพลังจิตกล้าแข็งมากศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักพระอุดรคณารักษ์ (ชุ่ม) วัดโพธิ์และศึกษาโหราศาสตร์กับพระปรากรมมุนี (นวน) วัดสังข์กระจาย ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสมุหวรคณิสรสิทธิการและพระเทพสิทธินายกตามลำดับและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร   และเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปีพ.ศ. 2547    ได้เข้าไปบูรณะวัดเลาและซ่อมแซมให้ดีขึ้น  ในบั้นปลายชีวิตท่านได้ป่วยเป็นโรคลมอัมพาตจนถึงวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2483 เวลา 14.ooน.ท่านได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีรวมสิริอายุได้ 71 ปี 48 พรรษา

 

 

 

ข้อมูล/ประวัติ

https://th.wikipedia.org/wiki/พระเทพสิทธินายก/_(เลียบ_ปญญฺสิริ)

http://www.nanacollections.com

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub 

http://3king.lib.kmutt.ac.th/King9CD/chapter11/page2.html

 

 

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net