วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13 (13th Siriraj Walk and Run)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด


ศิริราช – สมาคมกีฬากรีฑาฯ จัดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13 (13th Siriraj Walk and Run)”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รายได้สมทบอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

วันนี้  (15  มี.ค.62)  เวลา 14.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ร่วมกับ พล.ต.ต.สุรพงษ์  อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวจัดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13 (13th Siriraj Walk and Run)” โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช  รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอทิตยาทร กิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราชศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า กิจกรรม        “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร อีกทั้งกระตุ้นให้คนไทยมาร่วมกันออกกำลังกาย  มุ่งสร้างความสามัคคี  เป็นการชี้นำให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า อันเป็นนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศด้วย  ในการดูแลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย  การออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกเพศ ทุกวัยสามารถกระทำได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย  อีกทั้งได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่   ผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญให้กับผู้ป่วยศิริราช  โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช” อาคารที่เป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย ครบวงจรแก่ผู้ป่วยสามัญ   ลดความแออัดในตึกผู้ป่วยนอก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนชาวไทย

ด้าน พล.ต.ต.สุรพงษ์  อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13”  กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสมาคมฯ  ได้ให้การสนับสนุนในการร่วมดำเนินการด้านเทคนิคการแข่งขัน ซึ่งเป็นรายการแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนที่มีระยะทาง เส้นทางการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน  จุดกลับตัว  ระบบการจับเวลาการแข่งขัน และรวมถึงระยะจุดบริการน้ำดื่มตามเส้นทางการแข่งขัน ที่ถูกรับรองการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletics Association : AAA)  ทั้งนี้ การแข่งขันทั้งระยะฮาล์ฟ และมินิมาราธอน ใช้กฎกติกาสากลของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)  คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือเป็นเด็ดขาด และในโอกาสนี้ทางสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย ได้มอบใบรับรองในชื่อการแข่งขัน   13th SIRIRAJ HALF MARATHON  ในครั้งนี้อีกด้วย   ถือเป็นการยกระดับการแข่งขันให้สู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีในการจัดการแข่งขันที่ดีมีมาตรฐานให้กับผู้รักสุขภาพทุกท่าน

 

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึง งานศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13 ว่า จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  25562  ตั้งแต่เวลา 03.00 น.  ณ บริเวณ รพ.ศิริราช  และ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   ประกอบด้วย                     

  1. 1.      วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง  21.1 กิโลเมตร  ปล่อยตัวเวลา  03.30  น. แบ่งกลุ่มอายุ ชายและหญิง

คือ อายุ 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป  เริ่มต้นจาก รพ. ศิริราช หน้าอาคารศรีสวริน   ทิรา ออกถนนวังหลัง เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งสวนขึ้นทางลาดคู่ขนานลอยฟ้า เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามเส้นทางยกระดับ (คู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออก) ผ่านห้างเซ็นทรัล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ถึงบริเวณ สน.ตลิ่งชัน (จุดเช็คระยะทางที่1) กลับตัว วิ่งกลับเส้นทางเดิม (คู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาเข้า) วิ่งตรงไปสะพานพระราม 8   ลงสี่แยก จปร. (จุดเช็คระยะทางที่2) กลับตัว วิ่งกลับสะพานพระราม 8 เข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออก       เบี่ยงซ้ายลงทางลาด  วิ่งขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์  เข้าเส้นชัย

  1. 2.      วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  ปล่อยตัวเวลา 04.20 น.  แบ่งกลุ่มอายุ ชายและหญิงอายุ

ไม่เกิน 15 ปี, 16-29ปี, 30-39ปี, 40-49ปี, 50-59ปี, 60 ปีขึ้นไป  เริ่มต้นจาก จาก รพ. ศิริราช หน้าอาคารศรีสวริน ทิรา ออกถนนวังหลัง เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ วิ่งสวนขึ้นทางลาดคู่ขนานลอยฟ้า เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามเส้นทางยกระดับ (คู่ขนานลอยฟ้าฯฝั่งขาออก) ผ่านห้างเซ็นทรัล ถึงบริเวณวัดไก่เตี้ย (จุดเช็คระยะทาง) กลับตัว      วิ่งกลับเส้นทางเดิม (ทางคู่ขนานลอยฟ้าฯ ฝั่งขาออก) เบี่ยงซ้ายลงทางลาด ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดอมรินทราราม วิ่งเข้าลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  เลี้ยวซ้ายเข้าประตู 7  เข้าเส้นชัยหน้าอาคารศรีสวรินทิรา

สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในทุกกลุ่มอายุของระยะฮาล์ฟและมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อันดับที่ 2 - 3 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  อีกทั้งยังมีถ้วยรางวัล Overall ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเวลารวมเป็นอันดับ 1 มอบให้ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุทั้ง 2 ระยะการแข่งขัน  นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับการแข่งขันอีก 10 รางวัล

สำหรับงานวิ่งครั้งนี้ จะมีการใช้ chip จับเวลา พร้อมรายงานผลผ่านเว็บไซต์ รวมถึงระบบ Photo search ส่งรูปเข้าเฟซบุ๊กให้บริการด้วย  และตลอดระยะเส้นทาง  จะมีบริการน้ำดื่ม  การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่ง  จากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมรถพยาบาล   อีกทั้งซุ้มอาหารเครื่องดื่มในบริเวณงาน อีกทั้งมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครวิ่งทุกท่านด้วยประกันอุบัติเหตุจากบริษัท ประกันภัย FWD “ฟรี” คุ้มครองตลอด 24 ชม. มีน้ำดื่มและเกลือแร่ไว้บริการตลอดเส้นทางซุ้มอาหารเครื่องดื่มในบริเวณงานจากผู้สนับสนุนมากมาย และบริการรับฝากของตลอดงาน รวมถึงบริการจอดรถฟรีที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า จำนวน 1,000 คัน พร้อมรถบริการรับ-ส่ง

ในการรับเสื้อพร้อมเบอร์วิ่ง (Bib) สามารถรับได้ระหว่างวันที่  28-29  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าบริการ  ตัวละ 50 บาท  (ไม่มีการรับเสื้อในวันงาน)

  1. 3.      การเดินเพื่อสุขภาพ  ไม่มีการแข่งขัน สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย ระยะทางประมาณ 5 กม.

ปล่อยตัวเวลา 04.40 น. เริ่มต้นจาก หน้าอาคารศรีสวรินทิรา ออกถนนวังหลัง (ประตู 8) เลี้ยวขวาไปถึงสี่แยกศิริราช เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอรุณอมรินทร์ ผ่านวัดระฆังโฆสิตาราม กรมอู่ทหารเรือ หอประชุมกองทัพเรือ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังเดิมผ่านวัดเครือวัลย์วรวิหาร  เลี้ยวขวาไปถนนอรุณอมรินทร์ กลับเส้นทางเดิมตรงเข้าประตู 8  เลี้ยวซ้ายบริเวณตึกกายวิภาคศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 เลี้ยวขวาเข้าเส้นชัยหน้าอาคารศรีสวรินทิรา

          เปิดรับสมัครหลายช่องทาง *สมัครด้วยตนเอง  ในวันที่ 23 - 24  มีนาคม  2562 ณ โถงอาคาร  ศรีสวรินทิราและ*สมัครทางออนไลน์ พร้อมชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 27  มีนาคม 2562 ที่ https://sites.google.com/view/sirirajwalkandrun หรือทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/sirirajwalkandrun/ รวมทุกประเภท 10,000 คน  (ไม่มีการรับสมัครในวันงาน)   ค่าสมัคร : ฮาล์ฟมาราธอน  800 บาท  : มินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ  500 บาท  ผู้สมัครทุกระยะทางจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว  และทุกท่านที่มาร่วมเดิน-วิ่งในวันงาน จะได้รับเหรียญผู้พิชิต “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13” หลังเข้าเส้นชัย  สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยระยะฮาล์ฟมาราธอน จะได้รับของที่ระลึก Finisher เพิ่มเติมอีก 1 ชิ้นที่ออกแบบอย่างสวยงาม

 

งานศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 13   เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่เชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพดี  จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุน“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12 โทร. 0 2419 9981, 0 2419 8802,  0 2419 8967  หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก sirirajwalkandrun


 

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net