วันที่ จันทร์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

5 สิทธ์ ที่คุณจะเสียหากไม่ไปเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้


5 สิทธ์ ที่คุณจะเสียหากไม่ไปเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้

อีกไม่กี่สัปดาห์ จะถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส ซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาล และเป็นผู้ออกนโยบายมาบริหารประเทศแทนเรา ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวโยงกับคุณภาพชีวิตของเราทั้งหมด แต่ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่นอนหลับทับสิทธิ์ของตัวเอง งั้นเราไปดูกันว่าหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้าง
.
1. เสียสิทธิ์ในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
3. ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้
4. ไม่สามารถทำงานในตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น, เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น, ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น, ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.
สำหรับการจำกัดสิทธิ์ทั้ง 5 ข้อ มีกำหนดเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง เรียกได้ว่า ใครที่ทำงานราชการ หรือผู้ที่ฝันอยากรับราชการต้องห้ามพลาดนะครับ
.
ทั้งนี้สำหรับคนที่ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จริง ๆ อย่างเช่น มีธุระเร่งด่วน เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ต่างประเทศ ก็สามารถไปยื่นชี้แจ้งได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอของตนเอง ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ข้างต้นได้ครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  https://www.facebook.com/Mr.4.0Official/

โดย redribbons07

 

กลับไปที่ www.oknation.net