วันที่ เสาร์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หมอกควันพิษเชียงใหม่ทวีความรุนแรงกระทบหนักเที่ยวบินยกเลิกเสี่ยงภัยภิบัติ


ล่าสุด (23 มีนาคม) กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จุดความร้อนประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562 จากดาวเทียมระบบเวียร์ (viir) เวลา 01.24 น. พบจุดความร้อน 162 จุด ได้แก่ อ.ปางมะผ้า 17 จุด , อ.ปาย 14 จุด , อ.เมือง 56 จุด, อ.ขุนยวม 21 จุด , อ.แม่ลาน้อย 12 จุด , อ.แม่สะเรียง 40 จุด และ อ.สบเมย 2 จุด

 

โดยท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงานผลการยกเลิกเที่ยวบิน ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 36 เที่ยวบิน ล่าช้า 8 เที่ยวบิน แยกเป็นสายการบินนกแอร์ ยกเลิก 4 เที่ยวบิน ล่าช้า 6 เที่ยวบิน และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ยกเลิก 30 เที่ยวบิน ล่าช้า 2 เที่ยวบิน ซึ่งจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่หนักมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา คาดว่าสายการบินทั้ง 2 สายการบินคือนกแอร์ และบางกอกแอร์เวย์ จะทำการยกเลิกเที่ยวบินไปอีกรวม 8 เที่ยวบิน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่ 23 มีนาคม 2562 พบ 1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 101 - 260 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ ฝุ่นละออง PM10 เพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 74 - 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  1. http://fire.gistda.or.th
  2. https://gistda.or.th/main/th/node/2951
  3. http://air4thai.pcd.go.th

โดย อาคม

 

กลับไปที่ www.oknation.net