วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อัญเชิญพระบรมราโชวาท "ร.๙" ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง


โดย: ผู้จัดการออนไลน์
 
 
 
 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙
 
"ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ"
 
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเตือนสติ น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
  
 
ประกาศสำนักพระราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการธิการพระราชวัง
อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
 
ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า

" ขอให้ทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำ
ให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ "

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชาติ ตลอดจนข้าราชการ
ทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแล
ความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
ได้ทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้
ด้วยทรงมีความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ
ความรู้สึกและความสุขของประชาชน
 
จึงได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเตือนสติ
ให้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสมัครสมานสามัคคี
ความมั่นคงของชาติบ้านเมือง และความสุขของประชาชน เป็นการรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ที่ทรงรักและห่วงใยในชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอด


จึงประกาศมาให้ทราบ

สำนักพระราชวัง

๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
 
 
"ทรงพระเจริญ"
 
 
สิริสวัสดิ์อาทิตยวารค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net