วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมหม่อนไหม ทำโครงการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐาน 65 ร้าน ทั่วประเทศ


นางสาวศิริพร  บุญชู  อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า  ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยคุณลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  ทั้งความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ  ทำให้ในปัจจุบันมีร้านจำหน่ายผ้าไหมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งบางร้านมีการจำหน่ายทั้งผ้าที่ผลิตจากเส้นไหมแท้ และผ้าที่ผลิตจากเส้นใยอื่นๆ  เช่น  ฝ้าย  หรือ ใยสังเคราะห์  นอกจากนี้บางร้านยังไม่มีป้ายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ  ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์ไหม อาจเกิดความสับสนไม่มั่นใจในการซื้อสินค้า

 

กรมหม่อนไหมจึงจัดทำโครงการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ขึ้น เพื่อให้การรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ้าไหม  อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าที่ผ่านการรับรองจากกรมหม่อนไหมด้วย

 

ร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานของกรมหม่อนไหมนั้น จะต้องเป็นร้านที่มีการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผ้าไหม  ซึ่งจะต้องเป็นผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  เช่น  มาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน   มาตรฐานผ้าไหมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)  หรือมาตรฐานสิ่งทออินทรีย์ (GOT) เป็นต้น  นอกจากนี้จะต้องมีการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียด ราคาผ้าไหม  และจัดทำบัญชีแสดงรายการผ้าไหมที่จำหน่ายด้วย

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  มีร้านค้าที่ผ่านการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน  จำนวน 65 ร้าน  ทั่วประเทศ   ซึ่งกรมหม่อนไหมได้มอบใบรับรอง และป้ายแสดงการรับรองให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองนำไปติดแสดงไว้ที่ร้าน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดย ผู้สนใจซื้อผ้าไหมสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านจำหน่ายผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้ที่เว็บไซต์ของกรมหม่อนไหม  www.qsds.go.th  และสำหรับร้านค้าที่สนใจขอรับการตรวจรับรอง สามารถติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม เบอร์โทรศัพท์ 02-5587924-6  หรือติดต่อศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net