วันที่ พุธ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลือกทำ พร บ รถยนต์กับตัวแทนไหน จึงจะคุ้มค่ามากที่สุด


  

            พร บ รถยนต์    คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันเป็นกฎหมายบังคับให้รถทุก ๆ คันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการทำ พ.ร.บ เอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับรถทุก ๆ คันและเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน ได้รับสิทธิความคุ้มครองที่มาจากเงินกองกลางอันได้มาจาก พ.ร.บ ของรถทุกคัน ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความคุ้มครองต่อชีวิตและได้รับค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือการประสบภัยที่มาจากรถไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ได้อย่างทันท่วงที ถือเป็นประกันภัยภาคบังคับที่หากรถคันใดไม่ได้ทำไว้จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยมีรูปแบบความคุ้มครองของ พ.ร.บ ดังนี้ กรณีได้รับบาดเจ็บในขณะสัญจรบนท้องถนน จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพ จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน กรณีได้รับทั้งอาการบาดเจ็บร่วมกับการทุพพลภาพ ผู้เสียหายจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน ส่วนกรณีที่ประสบเหตุจนถึงแก่ชีวิตจะได้รับเงินชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 35,000บาทต่อคน แต่หากเป็นการเสียชีวิตในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว ต้องได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท อันเป็นวงเงินที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจในการสัญจรบนท้องถนนได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการหาตัวแทนที่ให้บริการเพื่อทำ พร บ รถยนต์ จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนจะต้องใส่ใจและควรพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

1.  ความสะดวกในการทำสัญญา การ ทำ ประกัน รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับหรือภาคสมัครใจก็ตาม ควรได้รับความสะดวกในการทำสัญญาประกันที่เหมาะสม ยิ่งในปัจจุบันที่ระบบอินเทอร์เนต และสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวัน ตัวแทนที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ จึงควรอำนวยความสะดวกในรูปแบบของการ ทำ ประกัน รถยนต์ ผ่านระบบออนไลน์หรือมีตัวแทนมาประสานงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อความรวดเร็วของผู้สนใจทำสัญญา

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการเมื่อประสบเหตุ อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นคือสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และย่อมส่งผลต่อสภาพทางจิตใจของผู้ประสบเหตุเป็นอย่างมาก ดังนั้นตัวแทน จำหน่าย พ.ร.บ สำหรับรถยนต์ หรือ ประกัน รถยนต์ ชั้น 2  ที่ดีนั้นควรเข้าให้บริการผู้ทำสัญญาประกันในทันทีที่ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประสานงานที่พร้อมรับเรื่องตลอดเวลา สามารถพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำสัญญาประกันได้เป็นอย่างดี  ไปจนถึงเจ้าหน้าที่หน้างานที่ควรเข้ามาให้บริการในเวลาไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ทำสัญญาประกัน

3.  ความชัดเจนด้านราคา ราคาค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ สำหรับรถยนต์ของตัวแทน ทำ ประกัน รถยนต์ ควรมีการแสดงรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจน เพราะราคาของ พ.ร.บ สำหรับรถยนต์แต่ละประเภทนั้นมีราคาที่แตกต่างกันอย่างรถเก๋งจะมีค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ ที่ 645.21 บาท รถกระบะจะมีค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ 967.28 บาท และรถตู้ (ไม่เกิน 15 ที่นั่ง) มีค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ 1,182.35 บาท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ทำสัญญาสามารถคำนวณและเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนของ  ราคา ประกัน รถยนต์  ต่อไปได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะ  ราคา ประกัน ชั้น 1  ที่นอกจากชี้แจงราคาแล้วควรชี้แจงรายละเอียดความคุ้มครองด้วย

4.  ประวัติความเป็นมาที่น่าเชื่อถือ บริษัทที่ให้บริการทำ พ.ร.บ สำหรับรถยนต์ที่ดี ควรมีที่มาที่ไปที่ชัดเจน ผู้สนใจหรือผู้ทำสัญญาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นของบริษัทได้อย่างสะดวก ชัดเจน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่สนใจ หรือผู้ทำสัญญาประกันรถยนต์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริษัทอย่าง Directasia ที่มีประสบการณ์มาจากประเทศสิงคโปร์ ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำสัญญากับบริษัทจึงสามารถเชื่อมั่นในรูปแบบการให้บริการที่รวดเร็วและความชัดเจนในการเคลม ประกัน รถยนต์ ชั้น 2 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการเสนอ ราคา ประกัน รถยนต์ ที่ยุติธรรม

5.  ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม เนื่องจาก พ.ร.บ  สำหรับรถยนต์นั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยไม่มีความคุ้มครองในส่วนของตัวรถ ทั้งรถของผู้ทำสัญญาและคู่กรณี ดังนั้นจึงควรพิจารณา ราคา ประกัน ชั้น 1 หรือ ประกัน รถยนต์ ชั้น 2 และ 3 ที่เหมาะสมกับงบประมาณของผู้ทำประกันได้อย่างเหมาะสม

6.  รางวัลที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ บริษัทที่ให้บริการ พร บ รถยนต์ นั้น ควรได้รับรางวัลที่การันตีถึงคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อันเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้อย่างชัดเจน ยิ่งมีเอกสารยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ ก็ยิ่งเป็นการรับประกันให้ผู้ทำสัญญาเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการได้ดี ใน ราคา ประกัน รถยนต์ ที่เหมาะสม

7.  ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย การใช้ช่องทางติดต่อเพียงโทรศัพท์ทางเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมาก บริษัทที่ให้ความใส่ใจในความพึงพอใจของลูกค้าจึงมักจัดเตรียมช่องทางในการติดต่อเอาไว้อย่างหลากหลาย ทั้งทางอีเมล์ และสื่อสังคมออนไลน์       

        ด้วยหลักการเลือกใช้บริการกับบริษัทรับทำ พร บ รถยนต์ เช่นนี้ เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการย่อมได้รับความเชื่อมั่นในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี ทำสัญญาภายใต้ ราคา ประกัน ชั้น 1 ที่เป็นธรรม เพราะการทำ  พ.ร.บ  สำหรับรถยนต์ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถ เป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ร่วมทางทุก ๆ คน ทั้งยังช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ถือ พ.ร.บ ด้วยว่าจะได้รับความคุ้มครองเป็นอย่างดี ทั้งนี้หากต้องการความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์แล้วเลือกทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้

 

 

โดย Jusminey

 

กลับไปที่ www.oknation.net