วันที่ ศุกร์ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เริ่มแล้ว งาน“อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ทรัพยากรไทย”ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์


พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี จัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 นี้

พบกับนิทรรศการมีชีวิตเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรม ชม ชิม ช้อป ผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิด อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านรสเด็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปคุณภาพ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียนฟรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

นายสหภูมิ   ภูมิธฤติรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ อพ.สธ. ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร สู่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และขยายผล เพื่อให้พันธุกรรมดำรงอยู่บนแผ่นดินไทยและในโลก และเป็นประโยชน์แก่คนไทยและมนุษยชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” เพื่อมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย รวมไปถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานจัดนิทรรศการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการนำผลไม้ท้องถิ่นในฤดูร้อน พันธุ์ไม้ สมุนไพร มาจัดแสดงเพื่อสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนไทย ให้เด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดอบรมวิชาของแผ่นดิน กว่า 20 หลักสูตร มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูป ผัก ผลไม้ พันธุ์ไม้มาจำหน่าย มากกว่า 200 ร้านค้า อบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 20 หลักสูตร วิชาของแผ่นดิน จากบุคคลต้นแบบ อาทิ อาจารย์โจน จันได สวนพันพรรณ จ. เชียงใหม่ “พันธุกรรม มรดกแห่งชีวิต” เรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อการพึ่งตนเอง เรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยพื้นบ้านควบคู่กับการดูแลสุขภาพโดยอาจารย์สะโอด เนียมสะอาด หมอยาพื้นบ้าน จ.ฉะเชิงเทรา หลักสูตร“สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ” อาจารย์สุนทร ทิพย์ภักดี เจ้าของสวนสุนทร ออร์แกนิก จ.ชุมพร หลักสูตร“ทุเรียนอินทรีย์” เรียนรู้กระบวนการทำทุเรียนอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การดูแล จนเก็บเกี่ยว เรียนรู้เทคนิคการเพาะเห็ดไว้กินชั่วลูกชั่วหลาน “เห็ด 7 ชั่วโคตร” โดยอาจารย์อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “การขยายพันธุ์ไม้ผลและการดูแลพืชในฤดูร้อน” “สารพัดว่าน” เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ณ ลานมาเรียน ชม ชิม ทำ “กระเจี๊ยบ 3 รส” “สบู่มะพร้าว” “แปรรูปผลไม้ท้องถิ่น”และ“ไอศกรีมผลไม้ฤดูร้อน” เป็นต้น

ตื่นตา ตื่นใจกับความมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดเล็กๆจุดกำเนิดของปัจจัย 4 พื้นฐานแห่งมวลมนุษย์ ด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต อาทิ นิทรรศการตรีผลา รวมสุดยอด 3 สหายสมุนไพร มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก สูตรตำรับยาสมุนไพรเพื่อปรับสมดุล นิทรรศการพันธุกรรมมะแป็ม หรือ มะดันแดง ผลไม้ตระกูลมังคุด รสชาติเปรี้ยวจี๊ด ผลไม้ท้องถิ่นที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนยังไม่รู้จัก ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย นิทรรศการพันธุกรรมมะตูม ชิมน้ำมะตูม ผลไม้คลายร้อนแบบโบราณ พร้อมเทคนิคการขยายพันธุ์ นิทรรศการสีสันธรรมชาติบนผืนผ้า เรียนรู้พันธุกรรมพืชให้สีภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานฝีมือเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แต่งแต้มลวดลายผ่านผืนผ้า เพิ่มมูลค่าและสะท้อนความเป็นไทย นิทรรศการพันธุกรรมหวาย พืชท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมหวายทั้งด้านหัตถกรรม   แปรรูป และอาหาร เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net