วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สอว. จับมือ มช. เดินหน้าโปรเจคอุตสาหกรรมอาหารสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรม


                                สอว. จับมือ มช. เดินหน้าโปรเจคอุตสาหกรรมอาหารสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรม                            

อาหารครบวงจรแห่งแรกในภาคเหนือ...... ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

 

          สวัสดีค่ะ ชาว Blog Ok Nation ที่เคารพรัก พบกันอีกแล้วนะคะกับ วท.เข้มแข็ง วันนี้ทางเราขอเสนอนวัตกรรม ทียังมีอีกมากมาย ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะคะ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าโปรเจ็คอุตสาหกรรมอาหารสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) แห่งแรกของภาคเหนือ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการ เพื่อขยายฐานการเติบโตกลุ่ม SMEs และ Startup ด้วยบริการวิจัย พัฒนา และผลิตสินค้านวัตกรรมตามกำลังความต้องการของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร 

           น.ส.ทิพวัลย์ เวชการัณย์ ผอ.สอว. กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของไทยซึ่งมีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการเป็นครัวของโลก โดยในปี 2560 ประเทศไทยได้สร้างมูลค่าการส่งออกจากอุตสาหกรรมอาหารกว่า 1,000,000 ล้านบาท เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ แบ่งเป็นสัดส่วนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือจำนวนกว่า 120,000 ล้านบาท โดยโรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปางได้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 23,000 ล้านบาท (คิดเป็น 1 ใน 5 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด) สอว. กระทรวงวิทย์ฯ จึงมีแผนสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เพื่อช่วยต่อยอดผลงานวิจัยโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาปรับใช้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เกิดขึ้นจริงผ่านการให้บริการอย่างครบวงจรในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถของภาคเอกชน นับเป็นการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี(SMEs) และสตาร์ทอัพ(Startup) ในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบพร้อมทันสมัย พร้อมตอบโจทย์ครอบคลุมธุรกิจอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

           ด้านผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ในฐานะหน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กล่าวถึงการให้บริการของโรงงานต้นแบบฯ ว่า โรงงานดังกล่าวได้ออกแบบให้เป็นโรงงาน 2 ชั้น ด้วยพื้นที่ใช้สอย 4,570 ตารางเมตร โดยให้บริการสำหรับการวิจัย พัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใน 4 สายการผลิต ได้แก่ 1.) Acid Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรด เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจากผลไม้ ซอสและแยม, Low Acid Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรดต่ำ ที่มีค่า pH มากกว่า 4.6 และมีค่า Water Activity มากกว่า 0.8

        เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทนม อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท,  3.)Dehydration Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทการทำแห้ง หรือการดึงน้ำออกด้วยการอบแห้ง (Dehydration) เช่น ผลิตภัณฑ์ชงละลาย ผักผลไม้อบแห้งด้วยเทคนิคต่างๆ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และ 4. ) Advanced and Nutraceutical Food Process กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การผลิตสารสกัด สารให้กลิ่นรส และการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน เป็นต้น โดยคาดว่าในระยะเวลา 5 ปีหลังจากเปิดให้บริการ โรงงานต้นแบบแห่งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเข้ารับบริการมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการได้จำนวนกว่า 700 ราย และเกิดการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมากถึง 1,600 อัตรา  พร้อมยกระดับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ภาคเหนือด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

        และเช่นเคย สำหรับผู้สนใจที่อยากเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจสำหรับภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 053-948-671                                        อีเมล์ info@step.cmu.ac.th

        นวัตกกรรมดีๆจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเรา ยังมีมานำเสนออีกมากมายนะคะ อย่างไรครั้งหน้า วท.เข้มแข็ง             จะมีอะไรมาฝากชาวบล็อก Ok Nation อีก ฝากติดตามด้วยนะคะ ^^  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย อว.เข้มแข็ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net